00064-6520.9-OR1100119/17/18 Ziemacki Jarosław Stanisław POL022500029. POL023401070

By | 22 września 2016

POL022500029. POL023401070 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ziemacki Jarosław Stanisław.

Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500029. POL023401070.

Nazwa operacji: Doposażenie statku rybackiego WŁA-2017 w nowoczesne urządzenia nawigacyjne i komunikacyjne oraz poprawa bezpieczeństwa na pokładzie. poprawa na kutrze WŁA-104 i zakup systemu pozycjonowania włoka.

Skrócony opis operacji: Doposażenie statku rybackiego WŁA-2017 w nowoczesne urządzenia nawigacyjne i komunikacyjne oraz poprawa bezpieczeństwa na pokładzie. poprawa na kutrze WŁA-104 i zakup systemu pozycjonowania włoka.

Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 288317.

Kwota Wkładu EFMR: 108118.87.

Kod Pocztowy: 80-343.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 1.9 Zdrowie i bezpieczeństwo.

kod działania: 1.09.2021.

Numer Umowy: 00064-6520.9-OR1100119/17/18.


POL023602020 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wójcicki Jan.

Numer Identyfikacyjny Statku: POL023602020.

Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.

Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.

Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 29000.

Kwota Wkładu EFMR: 14500.

Kod Pocztowy: 84-360.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 1.10 Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.

kod działania: 1.10.2021.

Numer Umowy: 01280-6520.10-OR1100200/19.krus a zatrudnienie na umowę o pracę, cieszynski, zadania obrony cywilnej, myśliborska gorzów, przydatki, egzamin nauczyciela stażysty, nr ppe enea, postepu 21c, młody rolnik arimr, e wniosek 2019, epuap adres elektroniczny, urząd miasta jabłonowo pomorskie, kadencja rady powiatu, kleszczewo, obszary osn, łucja koszykowska, nowo narodzone dziecko, regionalna.tvp.pl, andrzej gnatowski, co oznacza saldo, morski list przewozowy, powiatowy zespół orzekania o niepełnosprawności, arimr wnioski 2019 logowanie, cena zbóż…