00065-6523.2-SW1530077/18/19 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”

By | 10 maja 2020

Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w gminie Rogoźno poprzez budowę boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego. ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Budowa boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego. ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury w miejscowości Rogoźno na terenie działki nr 1546/6. obręb 0001 Rogoźno. jednostka ewidencyjna Rogoźno”.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w gminie Rogoźno poprzez budowę boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego. ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 64429.58.

Kwota Wkładu EFMR: 28333.05.

Kod Pocztowy: 62-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00065-6523.2-SW1530077/18/19.


Nawiązanie współpracy transnarodowej pomiędzy lokalnymi grupami działania służącej zwiększeniu zaangażowania i kompetencji mieszkańców obszarów rybackich poprzez udział wyjeździe studyjnym. podczas którego zostaną przeprowadzone szkolenia branżowe w zakre 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wsparcie aktywności i kompetencji mieszkańców śródlądowych obszarów RLGD Pojezierze Dobiegniewskie poprzez udział w wyjeździe studyjnym w ramach współpracy do Regional Deveopment Company of Parnonas.

Skrócony opis operacji: wyjazd studyjny do Regional Deveopment Company of Parnonas.

Cel operacji: Nawiązanie współpracy transnarodowej pomiędzy lokalnymi grupami działania służącej zwiększeniu zaangażowania i kompetencji mieszkańców obszarów rybackich poprzez udział wyjeździe studyjnym. podczas którego zostaną przeprowadzone szkolenia branżowe w zakre.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 86000.

Kwota Wkładu EFMR: 69445.

Kod Pocztowy: 66-520.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.3 Działania z zakresu współpracy.

kod działania: 4.03.2021.

Numer Umowy: 00001-6523.3-SW0400001/19.


Podjęcie działalności gospodarczej poprzez utworzenie obiektu świadczącego usługi turystyczne. co pozwoli utrzymać 1 miejsce pracy (samozatrudnienie) i utrzymać je przez okres # lat od dnia wypłaty płatności końcowej przez ARiMR. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Nowakowska Katarzyna.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Farma nad rozlewiskiem – miejscem propagowania lokalnych zasobów i tradycji rybackiej..

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury..

Cel operacji: Podjęcie działalności gospodarczej poprzez utworzenie obiektu świadczącego usługi turystyczne. co pozwoli utrzymać 1 miejsce pracy (samozatrudnienie) i utrzymać je przez okres # lat od dnia wypłaty płatności końcowej przez ARiMR..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 205068.72.

Kwota Wkładu EFMR: 84915.

Kod Pocztowy: 11-513.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00032-6523.2-SW1410045/17/18.


Rozpowszechnianie i kultywowanie historycznego znaczenia hodowli karpia dla rozwoju Zatora poprzez organizację wielowymiarowych 2 wydarzeń kulturalnych oraz wydaniu publikacji promocyjnej dla dzieci do czasu złożenia wniosku o płatność. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze im. Jana Matejki .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Organizacja wydarzeń kulturalno-artystycznych promujących i upowszechniających dziedzictwo kulturowe rybołówstwa pn. „Zatorskie Królestwo Karpia” wraz z wydaniem publikacji promocyjnej.

Skrócony opis operacji: organizacja imprezy inaugurującej projekt oraz imprezy podsumowującej projekt. Wydanie publikacji.

Cel operacji: Rozpowszechnianie i kultywowanie historycznego znaczenia hodowli karpia dla rozwoju Zatora poprzez organizację wielowymiarowych 2 wydarzeń kulturalnych oraz wydaniu publikacji promocyjnej dla dzieci do czasu złożenia wniosku o płatność..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 33545.28.

Kwota Wkładu EFMR: 23162.5.

Kod Pocztowy: 32-640.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00032-6523.2-SW0610014/18/19.


Poprawa konkurencyjności PZW Okręg w Sieradzu poprzez rozbudowę i renowację obiektów stawowych w miejscowości Zalew. wykonanie ogrodzenia. remont pomieszczenia socjalnego. montaż lampy solarnej oraz utworzenie jednego miejsca pracy. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Sieradzu .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój działalności PZW Okręg w Sieradzu poprzez rozbudowę obiektów stawowych w miejscowości Zalew.

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów. tworzenie miejsc pracy. zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury: Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultur.

Cel operacji: Poprawa konkurencyjności PZW Okręg w Sieradzu poprzez rozbudowę i renowację obiektów stawowych w miejscowości Zalew. wykonanie ogrodzenia. remont pomieszczenia socjalnego. montaż lampy solarnej oraz utworzenie jednego miejsca pracy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 239629.79.

Kwota Wkładu EFMR: 97137.15.

Kod Pocztowy: 98-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00051-6523.2-SW0510012/18.gwarancja na roboty budowlane wzór, pup busko zdrój oferty pracy, ceny ziemi wg gus, umowy budowlane, dni złotoryi 2019 program, 72/24, dokument t2, ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi, pn iec 60364, bioz rozporządzenie, prognoza długo, program do projektowania ogrodzenia, rozszerzenie ath, walewice mapa…