00067-6523.2-SW1210098/18 Gmina Irządze

By | 25 sierpnia 2016

Polepszenie jakości życia społeczności wiejskiej przez stworzenie warunków do rozwoju alternatywnych form spędzania czasu wolnego oraz wzrost atrakcyjności rekreacyjnej gminy poprzez budowę ogrodzonego kortu tenisowego. boiska do piłki siatkowej plażowej 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Irządze .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rewitalizacja obszaru po byłych zbiornikach wodnych i terenów przyległych polegająca na budowie infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Irządze.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Polepszenie jakości życia społeczności wiejskiej przez stworzenie warunków do rozwoju alternatywnych form spędzania czasu wolnego oraz wzrost atrakcyjności rekreacyjnej gminy poprzez budowę ogrodzonego kortu tenisowego. boiska do piłki siatkowej plażowej .

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 393079.16.

Kwota Wkładu EFMR: 212500.

Kod Pocztowy: 42-446.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00067-6523.2-SW1210098/18.


Wzrost zatrudnienia i rozwój przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie nowoczesnego systemu nawadniania i ogrzewania w Centrum Ogrodniczym Cierzan 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Cierzan/Gospodarstwo Ogrodnicze Stanisław Cierzan Stanisław.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wzrost zatrudnienia i rozwój działaności Centrum Ogrodnicze Cierzan.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich.

Cel operacji: Wzrost zatrudnienia i rozwój przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie nowoczesnego systemu nawadniania i ogrzewania w Centrum Ogrodniczym Cierzan.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 258128.01.

Kwota Wkładu EFMR: 84999.15.

Kod Pocztowy: 83-440.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00153-6523.2-SW1110235/18.


Celem operacji jest rozwój formy poprzez zakup maszyn i urządzeń oraz środków transportu. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gawlik Marzena.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój działalności gospodarczej poprzez zakup nowoczesnego gazowego pieca cukierniczego. urządzenia dozującego oraz zakup specjalistycznych środków transportu..

Skrócony opis operacji: 4.2. 4.2.1.

Cel operacji: Celem operacji jest rozwój formy poprzez zakup maszyn i urządzeń oraz środków transportu..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 415818.8.

Kwota Wkładu EFMR: 170000.

Kod Pocztowy: 05-252.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00007-6523.2-SW0710005/17/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ośrodek Hodowli Zarodowej w Osieku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Działania wodnośrodowiskowe w akwakulturze.

Skrócony opis operacji: Operacja w zakresie działania 2.5 „Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe” w ramach Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy. zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Oprócz codziennej dobrej praktyki rybackiej operacja będzie realizowana w ramach Pakietu 1 – podstawowego obejmującego łączne i nieprzerwane wypełnianie wszystkich poniższych wymogów: roczny całkowity przyrost masy ryb poniżej 1500 kg/ha powierzchni ogroblowanej obiektu chowu ryb. Wykaszanie nie mniej niż 1/2 długości koron grobli na szerokość nie mniejszą niż 1 metr co najmniej dwukrotnie w sezonie w terminie do 15 dnia września. Pakiety będą realizowane w obiekcie o numerze weterynaryjnym 24172702 obejmującym stawy kompleksu Wieprz-stawy o numerach 1. 2. 3. 4 położonych w miejscowości Wieprz. gmina Radziechowy Wieprz..

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 31022.2.

Kwota Wkładu EFMR: 23266.65.

Kod Pocztowy: 32-608.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00036-6521.5-OR1200115/18.


Wzrost przychodów w przedsiębiorstwie poprzez stworzenie nowego produktu turystycznego oraz stworzenie dwóch miejsc pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Barbara Klińska Usługi Projektowe i Turystyczne Barbara Agnieszka.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Nowa oferta turystyczna kawiarenka. noclegi i drony.

Skrócony opis operacji: 4.2.2 Podejmowanie wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Wzrost przychodów w przedsiębiorstwie poprzez stworzenie nowego produktu turystycznego oraz stworzenie dwóch miejsc pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 635649.88.

Kwota Wkładu EFMR: 169150.

Kod Pocztowy: 84-360.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00236-6523.2-SW1110408/18/19.budżet finansowy, kocmyrzow luborzyca, gmina kocmyrzów luborzyca plan zagospodarowania przestrzennego 2018, ewniosek logowanie, arimr krakow, sylwia synak, złów, honoratowe ubiory, danko pl, rg-1, przeznaczenie definicja, leki weterynaryjne dla bydła, jak sprawdzic pkd, balonowanie gazociągu, ogłoszenie wzór, jak wypełnić wniosek o dofinansowanie, plan zagospodarowania przestrzennego a warunki zabudowy, jędrychowice, uzupełnij tabelkę zawierającą dane dotyczące kwadratów, dziennik elektroniczny lancut…