00072-6521.5-OR1500074/18 Cebula Zdzisław

By | 15 grudnia 2013

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Cebula Zdzisław.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb.

Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 68825.

Kwota Wkładu EFMR: 51618.75.

Kod Pocztowy: 64-920.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00072-6521.5-OR1500074/18.


Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury poprzez budowę i wyposażanie nowego obiektu Gospodarstwa Rybackiego „Łupawa” wraz z doposażeniem istniejących obiektów. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Balcerzyk Ryszard.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa i wyposażenie nowego obiektu Gospodarstwa Rybackiego „Łupawa” wraz z doposażeniem istniejących obiektów..

Skrócony opis operacji: Inwestycje produkcyjne w akwakulturę”. w zakresie poddziałania o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. a-d oraz f i h rozporządzenia nr 508/20141..

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury poprzez budowę i wyposażanie nowego obiektu Gospodarstwa Rybackiego „Łupawa” wraz z doposażeniem istniejących obiektów..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 10065317.14.

Kwota Wkładu EFMR: 3750000.

Kod Pocztowy: 84-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00033-6521.3.1-OR1100059/17/18.


POL022502070 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: XMODAR USTKA SP. Z O. O. .

Numer Identyfikacyjny Statku: POL022502070.

Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.

Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.

Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 43500.

Kwota Wkładu EFMR: 21750.

Kod Pocztowy: 76-270.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 1.10 Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.

kod działania: 1.10.2021.

Numer Umowy: 00838-6520.10-OR1100285/18/19.


2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstwa z sektora akwakultury. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środow

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: iskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer Identyfikacyjny Statku: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

Nazwa operacji: 2.03.2021.

Skrócony opis operacji: 00160-6521.3.1-OR0300011/19.

Cel operacji: zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstwa z sektora akwakultury..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2021-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 105063.05.

Kwota Wkładu EFMR: 39398.64.

Kod Pocztowy: 23-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środow.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00094-6521.5-OR1200114/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bartoszewicz Kamil.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Świadczenie usług środowiskowych przez obiekt stawowy Rybin.

Skrócony opis operacji: Świadczenie usług środowiskowych przez obiekt stawowy Rybin.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1243540.4.

Kwota Wkładu EFMR: 932655.3.

Kod Pocztowy: 63-500.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00047-6521.5-OR1500042/18.betonowanie w wysokich temperaturach, zspjasliska, przetargi nieruchomości kraków, praca olx żnin, bip chojnów, 41600, wiersze o owocach i warzywach, kotlina gorzowska, tomasz kochanek, altvater piła harmonogram 2019, żebro rozdzielcze, youtube założyciele, gromadno, ceradz dolny, statystyka ankieta przykład, i=, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, aimr, prow arimr…