00073-6523.2-SW1210096/18 Gmina Koniecpol

By | 11 kwietnia 2016

Rozwój społeczny mieszkańców całego terenu działania RLGD poprzez kultywowanie tradycji i kultury rybackiej na terenie przyległym do zbiornika wodnego o walorach rekreacyjnych i przyrodniczych poprzez zakup i montaż altanki. Tworzona infrastruktura turyst 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Koniecpol .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Utwoerzenie stałej infrastruktury edykacyjnej oraz jej wyposażenie – budowa altany edukacyjnej.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego..

Cel operacji: Rozwój społeczny mieszkańców całego terenu działania RLGD poprzez kultywowanie tradycji i kultury rybackiej na terenie przyległym do zbiornika wodnego o walorach rekreacyjnych i przyrodniczych poprzez zakup i montaż altanki. Tworzona infrastruktura turyst.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 63793.69.

Kwota Wkładu EFMR: 45543.

Kod Pocztowy: 42-230.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00073-6523.2-SW1210096/18.


Celem operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców obszaru zależnego od rybactwa poprzez budowę dwóch placów zabaw z elementami siłowni zewnętrznej 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Fałków .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa placów zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w Gminie Fałków.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Celem operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców obszaru zależnego od rybactwa poprzez budowę dwóch placów zabaw z elementami siłowni zewnętrznej.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 110033.35.

Kwota Wkładu EFMR: 70125.

Kod Pocztowy: 26-260.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00007-6523.2-SW1310008/18.


Celem operacji jest promowanie rybackiego dziedzictwa kulturowego poprzez zakup 3 witaczy w gminie Mielno. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ekowspólnota Lokalna Organizacja Turystyczna .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Ryba na powitanie..

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i oszarach akwakultury.

Cel operacji: Celem operacji jest promowanie rybackiego dziedzictwa kulturowego poprzez zakup 3 witaczy w gminie Mielno..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 61376.

Kwota Wkładu EFMR: 39402.6.

Kod Pocztowy: 76-032.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00183-6523.2-SW1610290/18/19.


Zwiększenie potencjału turystycznego i rekreacyjnego na obszarze rybackim 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Kłoczew .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Remont stawu rybnego na potrzeby rekreacji i wypoczynku w miejscowości Wola Zadybska.

Skrócony opis operacji: 4.4Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.w tym dziedzictwa kulturowego.rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Zwiększenie potencjału turystycznego i rekreacyjnego na obszarze rybackim.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 188925.43.

Kwota Wkładu EFMR: 136498.1.

Kod Pocztowy: 08-550.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00015-6523.2-SW0310048/17/18.komańcza, urząd gminy komarów osada, kazimierz i opolski, ponowne rozpatrzenie sprawy, gmina milanow, www.arimr.gov.pl e wniosek, dożynki nidzica, aluwialny, bip starostwo żnin, anna orzechowska, filmy zwierzęta, elex dostawca, kanał zbiorczy, p2 dowód rejestracyjny, do kiedy oświadczenia majątkowe, wniosek o wypis i wyrys, wykonawca projektu, hf krowa, biowodór, glowny doplyw warty, kabiny wc systemowe, 49/4…