00073-6523.2-SW1410088/17/18 SeaLand Travel and Locations Sp. z o.o.

By | 21 sierpnia 2021

Rozwój działalności gospodarczej poprzez modernizację budynku Restauracji „Góra Wiatrów” w Trygorcie. zakup wyposażenia kuchennego oraz zakup lamp solarnych. co pozwoli na utworzenie Zintegrowanego pakietu turystycznego „Aktywne Mazury”. a także utworzeni 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: SeaLand Travel and Locations Sp. z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Modernizacja Budynku Restauracji „Góra Wiatrów” w Trygorcie poprzez remont dachu i pomieszczeń kuchennych. zakup wyposażenia wyposażenia do kuchni oraz zakup solarnych lamp oświetleniowych w celu zapewnienia najwyższej jakości usług restauracyjnych i gast.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej poprzez modernizację budynku Restauracji „Góra Wiatrów” w Trygorcie. zakup wyposażenia kuchennego oraz zakup lamp solarnych. co pozwoli na utworzenie Zintegrowanego pakietu turystycznego „Aktywne Mazury”. a także utworzeni.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 172958.12.

Kwota Wkładu EFMR: 70978.55.

Kod Pocztowy: 11-600.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00073-6523.2-SW1410088/17/18.


Stworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny na jeziorze Chotkowskim w miejscowości Chotkowo 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Borzytuchom .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa pomostu pływającego na jeziorze Chotkowskim w miejscowości Chotkowo.

Skrócony opis operacji: 4.04.2001.

Cel operacji: Stworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny na jeziorze Chotkowskim w miejscowości Chotkowo.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 125014.3.

Kwota Wkładu EFMR: 42500.

Kod Pocztowy: 77-141.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00166-6523.2-SW1110318/18.


Celem operacji jest rozwój działalności i poprawa wizerunku marketingowego Hotelu Bursztynowego w Józefowie nad Wisłą poprzez rozszerzenie oferty Wnioskodawcy. poprawę jakości i efektywności pracy oraz wdrożenie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rzęsa Janusz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój Hotelu Bursztynowego w Józefowie nad Wisłą poprzez zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia restauracyjno-hotelowego oraz wykorzystanie OZE w działalności obiektu.

Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Celem operacji jest rozwój działalności i poprawa wizerunku marketingowego Hotelu Bursztynowego w Józefowie nad Wisłą poprzez rozszerzenie oferty Wnioskodawcy. poprawę jakości i efektywności pracy oraz wdrożenie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 376020.

Kwota Wkładu EFMR: 159808.5.

Kod Pocztowy: 24-340.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00040-6523.2-SW0310081/18.


Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na użytek publiczny poprzez wybudowanie kompleksu rekreacyjnego w postaci placu zabaw oraz boisk w miejscowości Słupno. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Radzymin .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa kompleksu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Słupnie..

Skrócony opis operacji: 4.4. 4.4.1.

Cel operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na użytek publiczny poprzez wybudowanie kompleksu rekreacyjnego w postaci placu zabaw oraz boisk w miejscowości Słupno..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 385091.11.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 05-250.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00008-6523.2-SW0710014/17/18.


Restrukturyzacja działalności rybackiej poprzez nabycie dwóch maszyn budowlanych w celu świadczenia nowych usług 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rogalewicz Grzegorz Waldemar.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Restrukturyzacja działalności rybackiej poprzez nabycie dwóch innowacyjnych maszyn budowlanych.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Cel operacji: Restrukturyzacja działalności rybackiej poprzez nabycie dwóch maszyn budowlanych w celu świadczenia nowych usług.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 124500.

Kwota Wkładu EFMR: 44446.5.

Kod Pocztowy: 74-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00215-6523.2-SW1610256/18/19.


Celem realizowanej operacji jest zastosowanie innowacyjnej formy transportu produktów akwakultury jako sposobu na rozwój działalnościi. wzrost rentowności oraz utrzymanie zagrożonego stanowiska pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rożek Wojciech.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup specjalistycznego zestawu do transportu ryb w warunkach obniżonej temperatury.

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów. tworzenie miejsc pracy. zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury. obejmującej podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa .

Cel operacji: Celem realizowanej operacji jest zastosowanie innowacyjnej formy transportu produktów akwakultury jako sposobu na rozwój działalnościi. wzrost rentowności oraz utrzymanie zagrożonego stanowiska pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 167377.24.

Kwota Wkładu EFMR: 71134.8.

Kod Pocztowy: 64-850.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00027-6523.2-SW1510030/18.


Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGR Bielska Kraina poprzez uruchomienie wypożyczalni rowerów elektrycznych w miejscowości Grodziec. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: ONGREEN Sp z o.o .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój działalności gospodarczej poprzez uruchomienie wypożyczalni rowerów elektrycznych w miejscowości Grodziec..

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Cel operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGR Bielska Kraina poprzez uruchomienie wypożyczalni rowerów elektrycznych w miejscowości Grodziec..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 201943.1.

Kwota Wkładu EFMR: 84898.85.

Kod Pocztowy: 43-386.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00008-6523.2-SW1210007/17.nieruchomości strzelce krajeńskie, list polecony numer, ops czarne, 733339354, ogłoszenia bielsk podlaski, oświadczenie o spłacie pożyczki, w srodku, jak obliczyć zapotrzebowanie na wodę, agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa kartuzy, komunalne osady ściekowe, wsparcia, łacenie dachu pod blachodachówke, ogłoszenia pracy lublin, zgłoszenie zmiany stanu stada świń, sto sześćdziesiąt, jaki beton pod krawężniki, zbigniew tadeusz nowak…