00074-6521.5-OR1500023/18 Jeziorowo-Stawowe Gospodarstwo Rybackie Sp. z o.o.

By | 2 lipca 2017

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jeziorowo-Stawowe Gospodarstwo Rybackie Sp. z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe – realizacja programu w Jeziorowo Stawowym Gospodarstwie Rybackim Sp. z o.o. Lutom 64 64-410 Sieraków.

Skrócony opis operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe – realizacja programu w Jeziorowo Stawowym Gospodarstwie Rybackim Sp. z o.o. Lutom 64 64-410 Sieraków.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 210291.05.

Kwota Wkładu EFMR: 157718.28.

Kod Pocztowy: 64-410.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00074-6521.5-OR1500023/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Białecki Łukasz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe 2.5.

Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb..

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 77510.5.

Kwota Wkładu EFMR: 58132.87.

Kod Pocztowy: 44-284.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00015-6521.5-OR1200011/18.ile gorczycy na hektar, gmina sulmierzyce bip, golczewo pl, stachowizna, zalesianie gruntów rolnych forum, oznaczenia krajów, pole namiotowe darłowo, wytrzymałość cegły na ściskanie, ohttps://www.onet.pl, częstotliwość szkoleń bhp tabela, liczebność populacji, krzysztof zalewski arimr, psp świercze, zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, wiadomości piskie, urząd gminy wodzisław, kowr oferty, riiia…