00074-6523.2-SW1110097/17/18 Chmielewska Marta

By | 10 kwietnia 2018

rozwój działalności gospodarczej na otwarciu nowej sali zabaw oraz wprowadzeniu do oferty nowych usług 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Chmielewska Marta.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: rozwój działalności gospodarczej polegający na otwarciu innowacyjnej. edukacyjnej sali zabaw pn Crokousiowa Przystań.

Skrócony opis operacji: 4.02.2002.

Cel operacji: rozwój działalności gospodarczej na otwarciu nowej sali zabaw oraz wprowadzeniu do oferty nowych usług.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 600000.

Kwota Wkładu EFMR: 170000.

Kod Pocztowy: 84-240.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00074-6523.2-SW1110097/17/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pasturczak Marek.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb..

Skrócony opis operacji: Realizacja wymogu 1. a także 2.1..

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 8646.9.

Kwota Wkładu EFMR: 6485.17.

Kod Pocztowy: 85-050.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00014-6521.5-OR0200026/18.oferty pracy darłowo, dożynki kołbiel 2018, 43-251 pawłowice, dni toszka 2019, notariusz poddębice, kryteria dochodowe 2018, e dokumenty gov, edyta mikołajczyk, montaż murłaty, warszawa iława, lista prow, chodniki z kostki, szamotuły wielkopolskie, ustawa o obrocie ziemia, beczkowóz do gnojowicy, zwierząta, zaliczenie nadpłaty na poczet bieżących zobowiązań, wymiana dowodu osobistego po terminie, susza polska, jak powinna wyglądać oferta handlowa…