00074-6523.2-SW1210099/18 Gmina Koniecpol

By | 3 kwietnia 2014

Rewitalizacja terenu przyległego do zbiornika wodnego o walorach rekreacyjnych. edukacyjnych i przyrodniczych poprzez zakup i montaż altanki. Tworzona infrastruktura turystyczna będzie miejscem integracji społeczności lokalnej oraz turystów odwiedzających 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Koniecpol .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rewitalizacja terenu przyległego do zbiornika wodnego polegająca na budowie infrastruktury turystycznej- budowa altany.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Rewitalizacja terenu przyległego do zbiornika wodnego o walorach rekreacyjnych. edukacyjnych i przyrodniczych poprzez zakup i montaż altanki. Tworzona infrastruktura turystyczna będzie miejscem integracji społeczności lokalnej oraz turystów odwiedzających.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 23781.24.

Kwota Wkładu EFMR: 16979.6.

Kod Pocztowy: 42-230.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00074-6523.2-SW1210099/18.


Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców oraz poprawa jakości życia na obszarach rybackich i akwakultury poprzez udostępnienie atrakcyjnego miejsca do wypoczynku i rekreacji oraz rozwoju kulturalnego w miejscowości Orła. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Forum Inicjatyw Twórczych .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Orła – etap I.

Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego..

Cel operacji: Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców oraz poprawa jakości życia na obszarach rybackich i akwakultury poprzez udostępnienie atrakcyjnego miejsca do wypoczynku i rekreacji oraz rozwoju kulturalnego w miejscowości Orła..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 357142.86.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 95-045.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00063-6523.2-SW0510032/18/19.


Realizacja inwestycji związanej z rozudową infrastruktury turystycznej w gminie Bakałarzewo poprzez podjęcie następujących działań:budowa ścieżki pieszo- rowerowejbudowa kładkibudowa pomostuutowrzenie nowego miejsca pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Bakałarzewo .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej w infrastrukturze obszaru jezioro Sumowo i rzeki Rospuda.

Skrócony opis operacji: Budowa kładki na rzecze RospudaBudowa ścieżki pieszo- rowerowej wraz z elementami małej architektury w obsarze jezioro SumowoBudowa pomostu nad jeziorem SumowoNadzór inwestorski nad robotami budowlanymi.

Cel operacji: Realizacja inwestycji związanej z rozudową infrastruktury turystycznej w gminie Bakałarzewo poprzez podjęcie następujących działań:budowa ścieżki pieszo- rowerowejbudowa kładkibudowa pomostuutowrzenie nowego miejsca pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 261195.7.

Kwota Wkładu EFMR: 164291.4.

Kod Pocztowy: 16-423.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00012-6523.2-SW1010027/17/18.


Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury poprzez wyznaczenie 138 km szlaku turystycznego i wyposażenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej (7 pkt odpoczynku). 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Fundacja Natura Polska .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Zdrowa Ryba na nowych szlakach turystycznych Pojezierza Dobiegniewskiego”..

Skrócony opis operacji: Wyznaczenie 138 km szlaku. miejsca wypoczynku. opracowanie mapy szlaku z opisem. promocja projektu w Gazecie Lubuskiej. promocja projektu w Radiu Zachód.

Cel operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury poprzez wyznaczenie 138 km szlaku turystycznego i wyposażenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej (7 pkt odpoczynku)..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 216400.

Kwota Wkładu EFMR: 127234.8.

Kod Pocztowy: 68-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00030-6523.2-SW0410046/17/18.maria zieba, bądków, jak obliczyć poziom tłuszczu, wioletta michalska, dotacja przedmiotowa, szkoła podstawowa nr 12 kielce, puchacz kamesznica, stanisław fenrych, ceny żywca wołowego, polskie radio program1, youtube np3, boisko trawa, szkoła gołaszyn, arimr restrukturyzacja małych gospodarstw 2020, epis wsparcie tekst, młody rolnik 2019, wymaganiom, zagórów, słupecki, wielkopolskie, sp2 zg, praca rolnika film edukacyjny dla dzieci, gops wiązów, wyprawa elewacyjna, kozysta, bgk rzeszów, słoja, bielsk podlaski gmina, sprzedam grunty rolne, zaświadczenie o braku dochodów…