00075-6521.5-OR0300031/18 Stolarczyk Zbigniew

By | 3 sierpnia 2021

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stolarczyk Zbigniew.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo..

Skrócony opis operacji: Pakiet I i II wymóg 2.1 Produkcja dodatkowych cennych gatunków ryb będą realizowane w obiekcie Jeleniec na powierzchni 12.81 ha Stawy zasilane są z rzeki Wielkojadka i do niej odprowadzana jest woda w czasie odłowu stawów.. Obiekt położony jest w powiecie łukowskim gminie Stanin.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 48960.15.

Kwota Wkładu EFMR: 36720.11.

Kod Pocztowy: 21-421.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00075-6521.5-OR0300031/18.


Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw sektora akwakultury. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Modernizacja istniejącego Ośrodka Hodowli Ryb w Tuczępach poprzez remont płuczki i zakup nowego sprzętu do przewozu ryb. który przyczyni się do poprawy warunków pracy pracowników i ich bezpieczeństwa oraz zdrowia i dobrostanu ryb..

Skrócony opis operacji: Prace budowlane wraz z zakupem środka transportu i wyposażenia..

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw sektora akwakultury..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 275754.69.

Kwota Wkładu EFMR: 95088.49.

Kod Pocztowy: 22-400.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00004-6521.3.1-OR0300013/17/18.


zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z se 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: zakup specjalistycznego środka transportu ryb.

Skrócony opis operacji: celem planowanej operacji w ramach PO „Rybactwo i Morze” jest zakup samochodu skrzyniowego oraz wyposażenie w basen do transportu żywych ryb. 1.Zakup samochodu skrzyniowego marki Volkswagen model transporter o dopuszczalnej masie całkowitej podwyższonej do 3000kg. napęd na 4 koła. silnik wysokoprężny o poj. 2000cm3. skrzynia biegów – 6 biegowa. kabina pojedyńczacena brutto 133 577.00 zł.2.Wyposażenie samochodu w basen do transportu żywych ryb o poj. 800l. wyposażony w szyber. ramę natleniającą. regulator przepływu tlenu. skrzynkę ochronną regulatora. uchwyt na butlę tlenową leżącą. gumę ochronną pod basen. system mocujący. rynnę spustową 1.2 m. system mocujący i montaż. przewidziany termin rozpoczęcia projektu luty 2018 r. zakończenia luty 2019 r. cena zestawu brutto 145 163.60 zł.

Cel operacji: zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z se.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 99595.15.

Kwota Wkładu EFMR: 74696.36.

Kod Pocztowy: 87-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00055-6521.5-OR1400005/18.


Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstwa z sektora akwakultury. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Staręga Lech.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa wiaty wędkarskiej wraz z utwardzeniem terenu..

Skrócony opis operacji: Różnicowanie dochodów przedsiębiorstwa z sektora akwakultury lub stanowiąca dla nich wartość dodaną.

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstwa z sektora akwakultury..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 303014.59.

Kwota Wkładu EFMR: 98607.66.

Kod Pocztowy: 64-400.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00032-6521.3.1-OR1500030/17/19.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stawy Milickie Spółka Akcyjna .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w obiekcie Radziądz I..

Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb..

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1904538.15.

Kwota Wkładu EFMR: 1428403.61.

Kod Pocztowy: 56-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00033-6521.5-OR0100004/18.tygodniowo, rysunek karpia, działko 30 mm, 10-900, grunty spoiste i niespoiste, przychody gminy, oferty pracy czempiń, ile trzeba mieć hektarów żeby być rolnikiem, narow, oświadczenie o numerze konta dla pracodawcy, starostwo myszków godziny otwarcia, aeimr, e-wniosek dopłaty bezpośrednie 2020, dopłaty 2018, rynny olsztyn…