00077-6523.2-SW1210104/18 Spółdzielcza Agrofirma Szczekociny

By | 13 marca 2012

Rozwój działalności usługowej przez Spółdzielczą Agrofirmę Szczekociny w celu utrzymania zagrożonego miejsca pracy w sektorze rybackim 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Spółdzielcza Agrofirma Szczekociny .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozszerzenie działalności usługowej poprzez zakup ładowarki wraz z osprzętem.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Cel operacji: Rozwój działalności usługowej przez Spółdzielczą Agrofirmę Szczekociny w celu utrzymania zagrożonego miejsca pracy w sektorze rybackim.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 212000.

Kwota Wkładu EFMR: 89199.

Kod Pocztowy: 42-445.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00077-6523.2-SW1210104/18.


Zapewnienie drożności rzeki Chodelki. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Opole Lubelskie „Pustelnia”Sp.z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Przeciwdziałanie i zapobieganie szkodom na obiektach rybackich GR Opole Lubelskie PUSTELNIA oraz sąsiednich.

Skrócony opis operacji: 4.3Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu.

Cel operacji: Zapewnienie drożności rzeki Chodelki..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 129834.46.

Kwota Wkładu EFMR: 93772.85.

Kod Pocztowy: 24-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00005-6523.2-SW0310001/17/18.


Celem operacji jest podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru Lokalnej Grupy Działania Zalewu Zegrzyńskiego poprzez utworzenie Powiatowego Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa w Popowie Kościelnym w terminie do 31 października 2018 r 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Powiat Wyszkowski .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Powiatowe Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa w Popowie Kościelnym..

Skrócony opis operacji: 4.4. 4.4.1.

Cel operacji: Celem operacji jest podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru Lokalnej Grupy Działania Zalewu Zegrzyńskiego poprzez utworzenie Powiatowego Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa w Popowie Kościelnym w terminie do 31 października 2018 r.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 567391.41.

Kwota Wkładu EFMR: 254982.15.

Kod Pocztowy: 07-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00018-6523.2-SW0710013/17/18.


Celem operacji jest stworzenie dwóch miejsc rekreacji w miejscowości Kuligów i Stare Załubice oraz utworzenie miejsca pracy. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Powiat Wołomiński .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zagospodarowanie turystyczne na terenie Gmin Dąbrówka i Radzymin..

Skrócony opis operacji: 4.4. 4.4.1. 4.4.2.

Cel operacji: Celem operacji jest stworzenie dwóch miejsc rekreacji w miejscowości Kuligów i Stare Załubice oraz utworzenie miejsca pracy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 400863.63.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 05-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00017-6523.2-SW0710017/17/18.ile wynosi dopłata do hektara 2018, hodowla ryb, sprzedaż ziemi rolnej podatek, praca w administracji publicznej wrocław, kowr mikołów kontakt, npp policja, agencjom, 36-105 cmolas, dz. u. nr 182 poz. 1228, okres gwarancji na roboty budowlane, szkoła podstawowa w sąpolnie, urzad pracy gostynin, paszport czestochowa, przeniesienie zwłok, zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, michal zielinski, ochrona ofiar konfliktów zbrojnych i dóbr kultury, specyfikacja wzór…