00077-6523.2-SW1610099/17/18 VILLA HOFF KARAPUDA&KARAPUDA SP.J

By | 15 grudnia 2019

Rozwój działalności gospodarczej firmy Villa Hoff Karapuda&Karapuda sp. j. poprzez modernizację pokojów. jadalni. części wellness oraz miejsc wspólnych. ogólnodostępnych. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia zostaną utworzone dwa nowe miejsca pracy w w 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: VILLA HOFF KARAPUDA&KARAPUDA SP.J .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój działalności gospodarczej wykorzystującej wodny potencjał obszaru rybackiego na obszarze LSR..

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim.wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich iobszarach akwakultury..

Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej firmy Villa Hoff Karapuda&Karapuda sp. j. poprzez modernizację pokojów. jadalni. części wellness oraz miejsc wspólnych. ogólnodostępnych. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia zostaną utworzone dwa nowe miejsca pracy w w.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 570297.43.

Kwota Wkładu EFMR: 205346.4.

Kod Pocztowy: 72-344.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00077-6523.2-SW1610099/17/18.


Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką poprzez budowę Centrum Aktywności Wiejskiej KOCIOŁKI jako miejsca spotkań i 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Kociołki .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa Centrum Aktywności Wiejskiej KOCIOŁKI.

Skrócony opis operacji: .

Cel operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką poprzez budowę Centrum Aktywności Wiejskiej KOCIOŁKI jako miejsca spotkań i .

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 116973.06.

Kwota Wkładu EFMR: 84512.95.

Kod Pocztowy: 64-700.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00029-6523.2-SW1510045/18.


Koszty bieżące i aktywizacja 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja.

Skrócony opis operacji: Koszty bieżące i aktywizacja.

Cel operacji: Koszty bieżące i aktywizacja.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 298509.37.

Kwota Wkładu EFMR: 241045.55.

Kod Pocztowy: 78-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00011-6523.4-SW1610014/17.zestawieniu, montaż ościeżnic stalowych, rośliny zbożowe w polsce, przedstawiciel pracowników, pawłów trzebnicki, wybory samorządowe wyniki pkw, siatka ostrosłupa o podstawie trapezu, sośnica podkarpackie, nieruchomosci namyslow, urząd miejski w morągu, pospółki, kujawsko pomorski ośrodek doradztwa rolniczego, kowr koszalin przetargi, mapa mops, ostr wypadek, żmigród podkarpackie, osrodek inflancka, maria łągwa, prostowanie zwichrowanych drzwi, mapa ciechanowa…