00078-6523.2-S W1530099/18/19

By | 1 kwietnia 2011

Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w gminie Gołańcz poprzez budowę boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego. ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: W1530099/18/19.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Budowa boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego. ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury w miejscowości Gołańcz na terenie działki nr 1036/16. obręb Gołańcz. jednostka ewidencyjna Gołańcz”.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego. obejmującej tworzenie. rozwój oraz wyposażenie i.

Cel operacji: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w gminie Gołańcz poprzez budowę boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego. ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 64652.06.

Kwota Wkładu EFMR: 28333.05.

Kod Pocztowy: 62-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00078-6523.2-S.


Nawiązanie współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej pomiędzy lokalnymi grupami działania. służącej wymianie doświadczeń. wzrostowi kompetencji oraz promocji obszarów zależnych od rybactwa. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie „Loklana Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej oraz promocja obszarów rybackich poprzez organizację wyjazdów studyjnych oraz konferencji promującej obszary zależne od rybactwa..

Skrócony opis operacji: propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Nawiązanie współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej pomiędzy lokalnymi grupami działania. służącej wymianie doświadczeń. wzrostowi kompetencji oraz promocji obszarów zależnych od rybactwa..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 98265.04.

Kwota Wkładu EFMR: 79348.35.

Kod Pocztowy: 39-460.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.3 Działania z zakresu współpracy.

kod działania: 4.03.2021.

Numer Umowy: 00005-6523.3-SW0910003/18.


Celem operacji jest doposażenie Społecznej Straży Rybackiej w specjalistyczny pojazd terenowy. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Doposażenie Społecznej Straży Rybackiej działającej na terenie Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński” – zakup specjalistycznego pojazdu terenowego..

Skrócony opis operacji: Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu:.

Cel operacji: Celem operacji jest doposażenie Społecznej Straży Rybackiej w specjalistyczny pojazd terenowy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 77625.

Kwota Wkładu EFMR: 26329.6.

Kod Pocztowy: 70-383.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00179-6523.2-SW1610240/18/19.


Rozwój działalności gospodarczej poprzez wykorzystanie nowoczesnej usługi i wykorzystanie zasobów ludzkich przez utworzenie i utrzymanie 1 miejsca pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: S-KORN – Seweryn Jereczek Seweryn.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup wyposażenia niezbędnego do poszerzenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej poprzez wykorzystanie nowoczesnej usługi i wykorzystanie zasobów ludzkich przez utworzenie i utrzymanie 1 miejsca pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 107921.34.

Kwota Wkładu EFMR: 40460.

Kod Pocztowy: 83-407.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00156-6523.2-SW1110241/18.


Rozwinięcie działalności gospodarczej poprzez rozszerzenie bazy noclegowej o cztery budynki rekreacji indywidualnej wraz z wyposażeniem. dwa budynki ogrodów zimowych wraz z wyposażeniem i zagospodarowanie terenu oraz utworzenie jednego stanowiska pracy. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stępień Mariola.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Utworzenie całorocznego kompleksu rekreacyjnego oferującego usługi propagujące rybackie dziedzictwo kulturowe..

Skrócony opis operacji: 4.2.2 Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Rozwinięcie działalności gospodarczej poprzez rozszerzenie bazy noclegowej o cztery budynki rekreacji indywidualnej wraz z wyposażeniem. dwa budynki ogrodów zimowych wraz z wyposażeniem i zagospodarowanie terenu oraz utworzenie jednego stanowiska pracy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 633705.92.

Kwota Wkładu EFMR: 215405.3.

Kod Pocztowy: 76-010.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00164-6523.2-SW1610139/18.wniosek o pomoc suszową 2019, pomoc suszowa 2019 wnioski, pożyczka na oświadczenie co to znaczy, czeremcha colorata, arimr poddębice, rozmowa z dyspozytorem, eepuap, gops przechlewo, pożar w brodowie, kraków powiat gmina, monika krenc, oczyszczalnia ścieków piotrków trybunalski, kielecki bank żywności, tp 7, nauczyciel stażysta awans, wniosek o szacowanie szkód łowieckich, olsztynek aktualności, sieć lan w domu, wody rzek przymorza są słabej jakości…