00079-6523.2-SW1410099/17/18 Gmina Wydminy

By | 9 czerwca 2015

Wykorzystanie OZE i oszczędność energii poprzez montaż oświetlenia solarnego w Wydminach 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Wydminy .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Oświetlenie miejsc publicznych w Gminie Wydminy.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie działań na rzecz negatywnych skutków zmian klimatycznych. tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii. w rozumieniu przepisów o odnawialnych źródłach energii.

Cel operacji: Wykorzystanie OZE i oszczędność energii poprzez montaż oświetlenia solarnego w Wydminach.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 165312.

Kwota Wkładu EFMR: 119437.75.

Kod Pocztowy: 11-510.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00079-6523.2-SW1410099/17/18.


Poprawa publicznie dostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej związanej z turystyką wodną na terenie gminy Chmielno 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Chmielno .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa przystani żeglarskiej nad jeziorem Raduńskim Dolnym w Chmielnie – etap I.

Skrócony opis operacji: roboty budowlane.

Cel operacji: Poprawa publicznie dostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej związanej z turystyką wodną na terenie gminy Chmielno.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 733709.41.

Kwota Wkładu EFMR: 170000.

Kod Pocztowy: 83-333.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00039-6523.2-SW1110080/17/18.strona janów lubelski, trzynik, kolonia brużyca, skup owoców grójec, zgorzelec gmina, ankieta definicja pdf, strefa smaku łódź, czarna wies, wiąz niższa klasyfikacja, wpłyneło, zs bielice pl, 59 420 bolków, utlenianie żelaza, jaka inflacja w 2017, stokłosa bezostna krzyżówka, geoportal żary, baranowska nieruchomości, www.agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa.pl…