00080-6523.2-SW1110119/17/18 WIMAL S.C. ML Wiśniewski&G Wiśniewski

By | 1 czerwca 2021

Rozwój działalności poza rybackiej armatorów statku rybackiego WŁA-65 poprzez rozszerzenie wysokospecjalistycznych usług logistycznych świadczonych na rzecz floty rybackiej. turystyki morskiej i innej działalności morskiej wykonywanej zmodernizowanym holo 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: WIMAL S.C. ML Wiśniewski&G Wiśniewski .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozbudowa możliwości technicznych holownika i statku zabezpieczenia logistycznego floty NEPTUN W.

Skrócony opis operacji: 4.02.2001.

Cel operacji: Rozwój działalności poza rybackiej armatorów statku rybackiego WŁA-65 poprzez rozszerzenie wysokospecjalistycznych usług logistycznych świadczonych na rzecz floty rybackiej. turystyki morskiej i innej działalności morskiej wykonywanej zmodernizowanym holo.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 405300.

Kwota Wkładu EFMR: 170000.

Kod Pocztowy: 84-120.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00080-6523.2-SW1110119/17/18.


Rozwój działalności gospodarczej poprzez budowę basenu krytego. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Węgrzyn Renata.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Poszerzenie oferty Akacjowego Dworu poprzez uruchomienie basenu całorocznego w obiekcie – przebudowa przestrzeni podtarasowej pałacu w Trzebiatowie na pomieszczenia spa.

Skrócony opis operacji: Budowa krytego basenu.

Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej poprzez budowę basenu krytego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 674449.69.

Kwota Wkładu EFMR: 254995.75.

Kod Pocztowy: 73-131.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00050-6523.2-SW1610055/17/18.


Rozwój agroturystyki u Emili Krzysztofa Wiecki poprzez budowę dwóch drewnianych domków rekreacyjnych i utworzenie jednego miejsca pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wiecki Krzysztof.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój agroturystyki u Emili.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Rozwój agroturystyki u Emili Krzysztofa Wiecki poprzez budowę dwóch drewnianych domków rekreacyjnych i utworzenie jednego miejsca pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 260061.52.

Kwota Wkładu EFMR: 84998.3.

Kod Pocztowy: 89-632.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00241-6523.2-SW1110350/18/19.


Rozwój gospodarstwa poprzez zakup urządzeń do hodowli ryb oraz zakup wyposażenia punktu bezpośredniej sprzedaży ryb. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Grzesiak Andrzej Tomasz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup urządzeń do obiektu chowu i hodowli ryb oraz zakup wyposażenia punktu bezpośredniej sprzedaży ryb..

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury..

Cel operacji: Rozwój gospodarstwa poprzez zakup urządzeń do hodowli ryb oraz zakup wyposażenia punktu bezpośredniej sprzedaży ryb..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 297190.14.

Kwota Wkładu EFMR: 123779.55.

Kod Pocztowy: 42-250.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00080-6523.2-SW1210070/18.rolniczy handel detaliczny pytania, tarcza dla rolników, 26-080, wniosek o umorzenie odsetek wzór, urzad miasta białogard, stan cywilny mężczyzny, kandydaci do europarlamentu 2019 świętokrzyskie, świni, anc ostrzeszów, gm 37, czy można przekazać darowiznę przed upływem 5 lat, kęczewo, epuap logowanie przez bank, projektowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, prawo energetyczne isap, warnino, zameldowanie bez zgody właściciela 2017, profil zaufany założenie, dostępną, polim d 18n, forum piekarnicze, urząd miasta piława górna, ilowo osada, mops co to, urząd miasta definicja…