00080-6523.2-SW1610101/17/18 Dąbek Norbert

By | 29 grudnia 2020

Rozwój przedsiębiorstwa Wnioskodawcy mający na celu wzmocnienie potencjału turystycznego. a także wykorzystanie wodnego potencjału obszaru rybackiego RLGDPZ poprzez rozwój firmy Centrum Gastronomiczno-Rozrywkowe „CLIF”. polegającego na zakupie hali namiot 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dąbek Norbert.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wzmocnienie potencjału turystycznego oraz wykorzystanie wodnego potencjału obszaru rybackiego RLGDPZ poprzez rozwój firmy Centrum Gastronomiczno-Rozrywkowe „CLIF”..

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury..

Cel operacji: Rozwój przedsiębiorstwa Wnioskodawcy mający na celu wzmocnienie potencjału turystycznego. a także wykorzystanie wodnego potencjału obszaru rybackiego RLGDPZ poprzez rozwój firmy Centrum Gastronomiczno-Rozrywkowe „CLIF”. polegającego na zakupie hali namiot.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 659278.59.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 70-356.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00080-6523.2-SW1610101/17/18.


Utworzenie Centrum Turystycznego wraz z 4 siłowniami zewnętrznymi przy szlakach rowerowych gminy Sianów. które przyczyni się do podniesienia jakości życia mieszkańców gminy Sianów oraz wzbogacenia oferty rekreacyjnej i turystycznej 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Sianów .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Przebudowa i rozbudowa budynku biblioteki publicznej na Centrum Turystyczne wraz z budową infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w gminie Sianów..

Skrócony opis operacji: Prace budowlane związane z rozbudową i przebudową budynku bliblioteki na Centrum Turystyczne oraz budowa czterech miejsc rekreacji w miejscowościach: szczecglino. Sieciemino. Skwierzynka. Osieki..

Cel operacji: Utworzenie Centrum Turystycznego wraz z 4 siłowniami zewnętrznymi przy szlakach rowerowych gminy Sianów. które przyczyni się do podniesienia jakości życia mieszkańców gminy Sianów oraz wzbogacenia oferty rekreacyjnej i turystycznej.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 371984.67.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 76-004.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00106-6523.2-SW1610143/18.


2018-01-01 238812.18 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego..

Numer Identyfikacyjny Statku: 2018-01-01.

Nazwa operacji: 2022-12-01.

Skrócony opis operacji: 318416.25.

Cel operacji: 238812.18.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 43-227.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: Polska.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Kwota Wkładu EFMR: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

Kod Pocztowy: 2.05.2021.

Państwo: 00012-6521.5-OR0600032/18.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00012-6521.3.1-OR0600003/19.


Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup przesiewacza i jego utrzymanie przez okres minimum 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej oraz utworzenie dwóch miejsc pracy i utrzymanie ich minimum przez okres 3 lat od dnia wypłaty płatności końcowej 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Babiński sp. z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup przesiewacza do kruszywa naturalnego.

Skrócony opis operacji: 4.02.2002.

Cel operacji: Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup przesiewacza i jego utrzymanie przez okres minimum 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej oraz utworzenie dwóch miejsc pracy i utrzymanie ich minimum przez okres 3 lat od dnia wypłaty płatności końcowej.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 897534.

Kwota Wkładu EFMR: 169915.

Kod Pocztowy: 89-650.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00213-6523.2-SW1110343/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zarząd Dóbr Smolin spółka cywilna .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w Zarządzie Dóbr Smolin spółka cywilna.

Skrócony opis operacji: Założenia dla operacji z Działania 2.5 „Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe”: zobowiązania realizowane łącznie tj. Pakiet 1 i Pakiet 2 w zakresie wymogu 2.1 na powierzchni 200.95 ha.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 539691.2.

Kwota Wkładu EFMR: 404768.4.

Kod Pocztowy: 37-600.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00026-6521.5-OR0900014/18.huta żuławska, numer działki, wniosek o przyznanie płatności na rok 2018, umowa dzierżawy gruntu rolnego doc, kowr olsztyn kontakt, janusz witkowski, projekt organizacji ruchu drogowego, imie na p, choszczno powiat, pcc od pożyczki 2017, gmina kolno warmińsko mazurskie, braki formalne wniosku, w każdym zestawie wykreśl nazwę zwierzęcia…