00082-6523.2-SW1510087/18/19 Rogozińskie Centrum Kultury

By | 10 maja 2017

Celem przedsięwzięcia jest wyrównanie potencjałów społecznych. wychowanie poprzez udział w przedsięwzięciach kulturalnych. poprzez czynny udział w wydarzeniach kulturowych. zwrócenie uwagi na walory przyrodnicze i turystyczne regionu oraz zwrócenie uwagi 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rogozińskie Centrum Kultury .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Stawiamy na kulturę” – Organizacja wydarzeń kulturalnych i przedsięwzięć na rzecz promowania dziedzictwa kulturowego i walorów środowiskowych w gminie Rogoźno.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego. obejmującej promowanie. zachowanie lub upowszech.

Cel operacji: Celem przedsięwzięcia jest wyrównanie potencjałów społecznych. wychowanie poprzez udział w przedsięwzięciach kulturalnych. poprzez czynny udział w wydarzeniach kulturowych. zwrócenie uwagi na walory przyrodnicze i turystyczne regionu oraz zwrócenie uwagi .

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 9134.35.

Kwota Wkładu EFMR: 4972.5.

Kod Pocztowy: 64-610.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00082-6523.2-SW1510087/18/19.


Poszerzenie oferty turystycznej i szkoleniowej Hotelu Krynica Morska poprzez zakup sprzętu wodnego i utrzymanie istniejącego miejsca pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Hotel Krynica Marzena Labuda Marzena.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Poszerzenie oferty szkoleniowo wypoczynkowej Hotelu Krynica Morska.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Poszerzenie oferty turystycznej i szkoleniowej Hotelu Krynica Morska poprzez zakup sprzętu wodnego i utrzymanie istniejącego miejsca pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 104987.02.

Kwota Wkładu EFMR: 44619.48.

Kod Pocztowy: 82-120.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00253-6523.2-SW1110379/18/19.


Podniesienie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej obszaru Doliny Baryczy poprzez budowę ścieżki pieszo – rowerowej na szlaku turystycznym w m. Janków Przygodzki. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Powiat Ostrowski .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Przebudowa drogi nr 5329P Janków Przygodzki-Trzcieliny na odc. dł. ok. 900 m- budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z elementami infomrastruktury turystycznej.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego..

Cel operacji: Podniesienie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej obszaru Doliny Baryczy poprzez budowę ścieżki pieszo – rowerowej na szlaku turystycznym w m. Janków Przygodzki..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 488750.32.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 63-400.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00020-6523.2-SW0110019/17/18.


Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru poprzez rozwój restauracji serwującej ryby pochodzące z loklanych gospodarstw 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rejs Art&Wellness Katarzyna Kasperska Katarzyna.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Adaptacja lokalu i zakup sprzętu na potrzeby rozwoju restauracji rybnej w Ustce oraz na potrzeby stworzenia centrum szkoleniowego kucharzy wykorzystując lokalne zasoby rybne.

Skrócony opis operacji: 4.02.2002.

Cel operacji: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru poprzez rozwój restauracji serwującej ryby pochodzące z loklanych gospodarstw.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 220959.2.

Kwota Wkładu EFMR: 93907.66.

Kod Pocztowy: 76-270.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00126-6523.2-SW1110134/17/18.


Stworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny na jeziorze Chotkowskim w miejscowości Chotkowo 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Borzytuchom .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa pomostu pływającego na jeziorze Chotkowskim w miejscowości Chotkowo.

Skrócony opis operacji: 4.04.2001.

Cel operacji: Stworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny na jeziorze Chotkowskim w miejscowości Chotkowo.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 125014.3.

Kwota Wkładu EFMR: 42500.

Kod Pocztowy: 77-141.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00166-6523.2-SW1110318/18.


Rozwój przedsiębiorstwa poprzez wzrost jakości świadczonych usług w wyniku zakupu nowoczesnego urządzenia do obróbki metali 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pałubicki – ZAKŁAD ŚLUSARSKO – USŁUGOWY Rafał Pałubicki Rafał.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Udoskonalenie świadczonych usług i rozwoju działalności poprzez zakup nowoczesnego urządzenia do obróbki metali przez Zakład Ślusarsko -Usługowy w Łęgu.

Skrócony opis operacji: 4.02.2002.

Cel operacji: Rozwój przedsiębiorstwa poprzez wzrost jakości świadczonych usług w wyniku zakupu nowoczesnego urządzenia do obróbki metali.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 445050.

Kwota Wkładu EFMR: 169915.

Kod Pocztowy: 89-652.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00168-6523.2-SW1110242/18.wolsztyn gmina, zwrot lokalu po zakończeniu najmu protokół przekazania, praca dla niepełnosprawnych kościan, ewelina taraszkiewicz i kuba rzeźniczak, nieruchomosci milicz, cena rzepaku 2019, warmińsko mazurskie mapa, szczepocice prywatne, stypendium szkolne za wyniki w nauce, ogloszenia poddebice, rejestracja zwierząt arimr, uiścić opłatę, dziennikprasowy.eu, urząd gminy osiek…