00084-6523.2-SW1210101/18/19 Gmina Żytno

By | 20 grudnia 2013

Tworzenie nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury poprzez rewitalizację zbiornika wodnego i terenu przyległego o walorach rekreacyjnych. edukacyjnych i przyrodniczych w Kozim Polu w celu poprawy bezpieczeństwa osób korzystających ze zbiornika oraz podnie 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Żytno .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rewitalizacja zbiornika wodnego w Kozim Polu wraz z terenem przyległym.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Tworzenie nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury poprzez rewitalizację zbiornika wodnego i terenu przyległego o walorach rekreacyjnych. edukacyjnych i przyrodniczych w Kozim Polu w celu poprawy bezpieczeństwa osób korzystających ze zbiornika oraz podnie.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 96197.87.

Kwota Wkładu EFMR: 53966.5.

Kod Pocztowy: 97-532.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00084-6523.2-SW1210101/18/19.


Zwiększenie potencjału i popularyzacja obszaru objętego LSR Stowarzyszenie LGR Kaszuby poprzez budowę ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w postaci pomostu przy Jeziorzez Gowidlińskim 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Sierakowice .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa pomostu rekreacyjno – wędkarsko – kąpieliskowego nad jeziorem Gowidlińskim w miejscowości Gowidlino.

Skrócony opis operacji: roboty budowlane.

Cel operacji: Zwiększenie potencjału i popularyzacja obszaru objętego LSR Stowarzyszenie LGR Kaszuby poprzez budowę ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w postaci pomostu przy Jeziorzez Gowidlińskim.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 582533.78.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 83-340.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00043-6523.2-SW1110082/17/18.bip sosnowica, ustawy o systemie oświaty, wniosek o kontakty opłata, gminne centrum kultury i sportu, zwrot za materiał siewny, powiat tucholski bip, arimr zarobki, dobór przepompowni ścieków sanitarnych, sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego 2018, mielno powiat, arimr radomsko, zwierzęta gospodarskie na sprzedaż, sieć do połowu fląder, bydgoszcz władysławowo, koń polski zimnokrwisty, wykaz księży…