00084-6523.2-SW1510105/19 Gmina Drawsko

By | 19 lipca 2012

Celem naszego konkursu edukacyjno-plastycznego „Dzieci i Ryby głos mają” jest pogłębienie wiedzy dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. na temat rybołówstwa i akwakultury. Naszym działaniem chcemy zachować dziedzictwo kulturowe na obszarze rybackim i ob 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Drawsko .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Konkurs edukacyjny – plastyczny „Dzieci i Ryby głos mają”.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego. obejmującej promowanie. zachowanie lub upowszech.

Cel operacji: Celem naszego konkursu edukacyjno-plastycznego „Dzieci i Ryby głos mają” jest pogłębienie wiedzy dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. na temat rybołówstwa i akwakultury. Naszym działaniem chcemy zachować dziedzictwo kulturowe na obszarze rybackim i ob.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 12665.

Kwota Wkładu EFMR: 9150.25.

Kod Pocztowy: 64-733.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00084-6523.2-SW1510105/19.


Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: TUBIS DARIUSZ.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zmniejszenie wpływu obiektu rybackiego na środowisko.

Skrócony opis operacji: Efektywne gospodarowanie zasobami. zmniejszenie zużycia wody i chemikaliów. systemy recyrkulacji minimalizujące zużycie wody..

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2021-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 299999.

Kwota Wkładu EFMR: 224999.25.

Kod Pocztowy: 11-001.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00003-6521.3.3-OR1400003/18/19.


Wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania. zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej. bez zwiększania obciążenia administracyjnego. 3 – Wspieranie wdrażania WPRyb

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach-Państwowa Straż Rybacka w Katowicach .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Doposażenie Państwowej Straży Rybackiej w Katowicach w celu zwiększenia efektywności kontroli przestrzegania przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym..

Skrócony opis operacji: Zakup dwóch samochodów terenowych z nadwoziem typu pickup. z napędem 4×4 dla potrzeb Komendy Państwowej Straży Rybackiej w Katowicach.

Cel operacji: Wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania. zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej. bez zwiększania obciążenia administracyjnego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 300000.

Kwota Wkładu EFMR: 270000.

Kod Pocztowy: 40-032.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 3 – Wspieranie wdrażania WPRyb.

Numer i nazwa działania: 3.1 Kontrola i egzekwowanie.

kod działania: 3.01.2021.

Numer Umowy: 00001-6522.1.1-OR1200001/18.


Regulowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Brusy – Zalesie. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Brusy .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa ścieżki rowerowej Brusy – Zalesie..

Skrócony opis operacji: 4.03.2004.

Cel operacji: Regulowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Brusy – Zalesie..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1287437.53.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 89-632.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00189-6523.2-SW1110287/18.skup rtęci, zgony luboń, arimr racibórz, przepustowość zaworu bezpieczeństwa, adnotacja na kopercie, rura gazowa pe, arimr grójec, ferrero rocher skład, e gov, rejestr działań agrotechnicznych 2017, bip tuplice, policka, sto pięćdziesiąt złotych, szkoła podstawowa sierakowice prawe, sprawdzenie wysokości otrzymanej pomocy de minimis, korchów, przedszkole 85, pałac w rozbitku, kierownik biura powiatowego arimr, trojszczyk, zawada lubelskie, skala 1:250, parafia matki boskiej nieustającej pomocy w grajewie…