00085-6521.5-OR1200049/18 Dylla Dariusz

By | 4 lutego 2022

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dylla Dariusz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Realizacja Środka 2.5 „Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe” w ramach programu operacyjnego „rybactwo i morze”.

Skrócony opis operacji: Realizacja pakietu I podstawowego w całym obiekcie chowu i hodowli ryb i realizacja pakietu II wymóg 2.1 – produkcja dodatkowych cennych gatunków ryb w ilości co najmniej 3% masy rocznej produkcji karpia w obiekcie znajdującym się w woj. śląskim pow. gliwicki. miejscowość Sośnicowice.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 8085.45.

Kwota Wkładu EFMR: 6064.08.

Kod Pocztowy: 44-156.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00085-6521.5-OR1200049/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bis Stanisław.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb.

Skrócony opis operacji: Beneficjent zobowiązuje się do realizacji: – Pakietu 1 – podstawowego. obejmującego łączne i nieprzerwane wypełnianie wszystkich poniższych wymogów: a) roczny całkowity przyrost masy ryb poniżej 1500 kg/ha powierzchni ogroblowanej obiektu chowu lub hodowli ryb.b) wykaszanie nie mniej niż 1/2 długości koron grobli na szerokość nie mniejszą niż 1 metr. co najmniej dwukrotnie w sezonie. w terminie do dnia 15 września.- Pakietu 2 – rozszerzonego. w zakresie wymogu:2.1 Produkcja dodatkowych cennych gatunków ryb. wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia. w ilości co najmniej 3% masy rocznej produkcji karpi w danym obiekcie chowu lub hodowli ryb2. Krótka charakterystyka obiektu chowu lub hodowli ryb:Podstawową rybą hodowaną w stawach typu ziemnego jest karp. Produkcja karpia i innych ryb rozprowadzana jest na rynki lokalne oraz do przetwó.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 56010.1.

Kwota Wkładu EFMR: 42007.57.

Kod Pocztowy: 22-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00073-6521.5-OR0300122/18.umowa kupna sprzedaży ziemi rolnej, projekt stopy fundamentowej, 37 400 nisko, agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa białystok, ławsk, dożynki prezydenckie w spale, www..pekaobiznes24.pl, webewid słupsk, jęczmień ozimy gloria, restauracja rynek 10 legnica, czy wniosek o paszport można złożyć przez internet, zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego dla obcokrajowca, zalew umer, wybory godziny głosowania, tuszyny…