00085-6523.2-SW1610168/18 Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg sp. z o.o.

By | 18 sierpnia 2018

Stworzenie stałej plenerowej ścieżki edukacyjnej przedstawiającej historię Wyspy Solnej wraz z informacją na temat stanowiska archeologicznego. Realizacja operacji dzięki odpowiedniemu wyeksponowaniu w ogólnodostępnym miejscu pozwoli na korzystanie z niej 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg sp. z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Ekspozycja historii dziejów Wyspy Solnej w Kołobrzegu.

Skrócony opis operacji: Budowa ścieżki edukacyjnej z makietą z brązu. tablicami informacyjnymi oraz wykonaniem wizualizacji. dostawy. montażu oraz oznakowanie ścieżki edukacyjnej..

Cel operacji: Stworzenie stałej plenerowej ścieżki edukacyjnej przedstawiającej historię Wyspy Solnej wraz z informacją na temat stanowiska archeologicznego. Realizacja operacji dzięki odpowiedniemu wyeksponowaniu w ogólnodostępnym miejscu pozwoli na korzystanie z niej.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 190447.5.

Kwota Wkładu EFMR: 135978.75.

Kod Pocztowy: 78-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00085-6523.2-SW1610168/18.


Celem operacji jest rozwój działalności gospodarczej prowadzonej przez Wacława Wysockiego w zakresie świadczenia. ważnej społecznie. usługi wychowania i edukacji przedszkolnej. poprzez budowę nowego obiektu przedszkolnego. wraz z zatrudnieniem 8 kobiet z 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wysocki Wacław.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Przedszkole Przy Szkole 2 – budowa nowego obiektu przedszkolnego w Darłowie przy ulic Szkolnej”.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury:.

Cel operacji: Celem operacji jest rozwój działalności gospodarczej prowadzonej przez Wacława Wysockiego w zakresie świadczenia. ważnej społecznie. usługi wychowania i edukacji przedszkolnej. poprzez budowę nowego obiektu przedszkolnego. wraz z zatrudnieniem 8 kobiet z .

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1050145.58.

Kwota Wkładu EFMR: 217264.25.

Kod Pocztowy: 76-150.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00251-6523.2-SW1610334/19.


Podniesienie wiedzy mieszkańców LGR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” w zakresie budowy komercyjnej oferty turystycznej na bazie walorów przyrodniczych regionu. w zgodzie z zasadami ochrony środowiska. poprzez organizację wizyt studyjnych. w ramach który 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej poprzez organizację wyjazdu studyjnego mającego w szczególności na celu różnicowanie działalności. wykorzystywanie atutów środowiska oraz popularyzację spożycia ryb słodkowodnych.

Skrócony opis operacji: (4.4.) Organizacja wyjazdu studyjnego dla RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” na terenie LGR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” oraz współorganizacja wyjazdu studyjnego na Litwę..

Cel operacji: Podniesienie wiedzy mieszkańców LGR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” w zakresie budowy komercyjnej oferty turystycznej na bazie walorów przyrodniczych regionu. w zgodzie z zasadami ochrony środowiska. poprzez organizację wizyt studyjnych. w ramach który.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 43750.

Kwota Wkładu EFMR: 35327.7.

Kod Pocztowy: 16-400.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.3 Działania z zakresu współpracy.

kod działania: 4.03.2021.

Numer Umowy: 00001-6523.3-SW1000001/19.


Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji w 2017 roku w ramach działania Koszty bieżące i aktywizacja. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „JURAJSKA RYBA” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja – rok 2017.

Skrócony opis operacji: Koszty bieżące i aktywizacja.

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji w 2017 roku w ramach działania Koszty bieżące i aktywizacja..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2017-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 146045.36.

Kwota Wkładu EFMR: 117931.55.

Kod Pocztowy: 42-248.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00002-6523.4-SW1210002/16.


Modernizacja i wyposażenie hotelu Korona Palace położonego w miejscowości Leźnica Wielka-Osiedle oraz utrzymanie dwóch miejsc pracy i utworzenie jednego miejsca pracy. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zajączkowska Marta.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych i noclegowych..

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowanie działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury..

Cel operacji: Modernizacja i wyposażenie hotelu Korona Palace położonego w miejscowości Leźnica Wielka-Osiedle oraz utrzymanie dwóch miejsc pracy i utworzenie jednego miejsca pracy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 604887.25.

Kwota Wkładu EFMR: 254968.55.

Kod Pocztowy: 96-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00030-6523.2-SW0500032/17/18.


Zakup urządzeń do nowopowstałej działalności gospodarczej oraz utworzenie nowego miejsca pracy. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szczoczarz Mateusz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zróżnicowanie działalności rybackiej poprzez zakup urządzeń do nowopowstałej działalności gospodarczej Agencji Reklamy oraz utworzenie nowego miejsca pracy.

Skrócony opis operacji: Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką.

Cel operacji: Zakup urządzeń do nowopowstałej działalności gospodarczej oraz utworzenie nowego miejsca pracy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 122630.33.

Kwota Wkładu EFMR: 52117.75.

Kod Pocztowy: 35-510.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00005-6523.2-SW0910016/17/18.telefon 999, www gmina drwinia pl, przekrój poprzeczny domu, fortschritt 423, instrukcja konwojowania wartości pieniężnych, składnik zaprawy murarskiej, żeglce, covid-20, aktualności arimr, kielecki, lpis arimr, 72 200 nowogard, arimr myślenice, gmina sulechow, przedszkole nr 10 gorzów wlkp, łączenie przewodów elektrycznych w ziemi…