00087-6523.2-SW1210125/19 Spółdzielcza Agrofirma Szczekociny

By | 7 czerwca 2012

Ograniczenie negatywnych skutków zmian klimatycznych poprzez tworzenie instalacji odnawialnych źródeł energii. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Spółdzielcza Agrofirma Szczekociny .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Utworzenie instalacji paneli fotowoltaicznych w celu ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych.

Skrócony opis operacji: Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu..

Cel operacji: Ograniczenie negatywnych skutków zmian klimatycznych poprzez tworzenie instalacji odnawialnych źródeł energii..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 184140.

Kwota Wkładu EFMR: 78196.6.

Kod Pocztowy: 42-445.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00087-6523.2-SW1210125/19.


Umożliwienie dalszego rozowju i wzmocninie tworzonego od 2012 roku Słowińskiego Szlaku Rybackiego poprzez podjęcie odpowiednich działań promocyjnych i rozwojowych zarówno w zakresie wewnętrznego jaki i zewnętrznego jego funkcjonowania 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Słowińska Grupa Rybacka .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój i wzmocnienie Słowińskiego Szlaku Rybackiego poprzez przeprowadzenie warsztatów i wizyty studyjnej dla partnerów szlaku. rozbudowę oferty o kolejne atrakcje oraz działań badawczo-promocyjnych.

Skrócony opis operacji: 4.04.2002.

Cel operacji: Umożliwienie dalszego rozowju i wzmocninie tworzonego od 2012 roku Słowińskiego Szlaku Rybackiego poprzez podjęcie odpowiednich działań promocyjnych i rozwojowych zarówno w zakresie wewnętrznego jaki i zewnętrznego jego funkcjonowania.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 53120.41.

Kwota Wkładu EFMR: 42500.

Kod Pocztowy: 76-270.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00142-6523.2-SW1130302/18.rozbiórki łódź, abu zabi lub katar, podkreśl działanie które wykonasz jako pierwsze i oblicz, nowa huta plan, franciszkowo, onw skrót, składanie wniosków arimr 2019, rolnicy tak się żyje u nas na wsi odc 1, szczecin jarmark jakubowy, makowski, schemat instalacji elektrycznej schodowej, ściany z karton gipsu, komunikat prezesa gus w sprawie średniej ceny skupu żyta, disulone cena, piotr ryczek, pogoda klęka, wymiary kostki brukowej, ostrowice…