00087-6523.2-SW1610106/18 Suwała Robert Grzegorz

By | 29 kwietnia 2020

Rozwój przedsiębiorstwa – gabinetu profesjonalnej pielęgnacji twarzy i ciała YASUMI w Darłowie poprzez dalsze różnicowanie prowadzonej działalności w wyniku wprowadzenie innowacyjnych zabiegów z zakresu medycyny estatycznej i dermatologii z użyciem lasera 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Suwała Robert Grzegorz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup lasera frakcyjnego COD MED COH oraz urządzenia HIFU MED LIFT w celu wprowadzenie nowych usług z zakresu medycyny estetycznej i dermatologii. stworzenie alternatywnej oferty do zabiegów wysoko inwazyjnych w zakresie pielęgnacji twarzy i ciała..

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury..

Cel operacji: Rozwój przedsiębiorstwa – gabinetu profesjonalnej pielęgnacji twarzy i ciała YASUMI w Darłowie poprzez dalsze różnicowanie prowadzonej działalności w wyniku wprowadzenie innowacyjnych zabiegów z zakresu medycyny estatycznej i dermatologii z użyciem lasera.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 116734.42.

Kwota Wkładu EFMR: 48619.15.

Kod Pocztowy: 76-150.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00087-6523.2-SW1610106/18.


Utrzymanie na co najmniej dotychczasowym poziomie ilości poławianych ryb. szczególnie gatunków zagrożonych w wodach jezior wchodzących w skład użytkowanych przez wnioskodawce obwodów rybackich 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stypik Dariusz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup wyposażenia dla Gospodarstwa Rybackiego Dariusz Stypik do badania jakości wody.

Skrócony opis operacji: 1. Przywracanie lub zabezpieczanie potencjału produkcyjnego sektora rybołówstwa i akwakultury lub odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich i obszarów akwakultury. w przypadku jego zniszczenia w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski ż.

Cel operacji: Utrzymanie na co najmniej dotychczasowym poziomie ilości poławianych ryb. szczególnie gatunków zagrożonych w wodach jezior wchodzących w skład użytkowanych przez wnioskodawce obwodów rybackich.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 4062.69.

Kwota Wkładu EFMR: 2935.05.

Kod Pocztowy: 12-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00086-6523.2-SW1410044/18.


Utrzymanie rybackiego dziedzictwa kulturowego poprzez organizację imprezy promującej walory turystyczne regionu z uwzględnieniem położenia nad jeziorem Mochel – Kamieńskie lato z rybką 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Kamieniu Krajeńskim .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Organizacja imprezy promującej walory turystyczne regionu z uwzględnieniem położenia nad Jeziorem Mochel – Kamieńskie lato z rybką.

Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Utrzymanie rybackiego dziedzictwa kulturowego poprzez organizację imprezy promującej walory turystyczne regionu z uwzględnieniem położenia nad jeziorem Mochel – Kamieńskie lato z rybką.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 14800.

Kwota Wkładu EFMR: 9057.6.

Kod Pocztowy: 89-430.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00008-6523.2-SW0210015/17/18.


Celem operacji jest stworzenie dwóch miejsc rekreacji w miejscowości Kuligów i Stare Załubice oraz utworzenie miejsca pracy. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Powiat Wołomiński .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zagospodarowanie turystyczne na terenie Gmin Dąbrówka i Radzymin..

Skrócony opis operacji: 4.4. 4.4.1. 4.4.2.

Cel operacji: Celem operacji jest stworzenie dwóch miejsc rekreacji w miejscowości Kuligów i Stare Załubice oraz utworzenie miejsca pracy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 400863.63.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 05-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00017-6523.2-SW0710017/17/18.vulcan płace instrukcja, przedszkole sulejów, schronisko chorzów maciejkowice, przęślica, zarosla wierzbowe, oelrich skarszewy, rzeszot, żabno gmina, elżbieta duma-michalak, błażowa gmina, czynniki wpływające na liczebność populacji, koszt budowy boiska trawiastego, mostowlany, domki nad jeziorem otmuchowskim, obora na głębokiej ściółce, wniosek o wyrażenie zgody na podnoszenie kwalifikacji zawodowych wzór, zdkp, oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, 48-385, morena nowe miasto nad wartą…