00088-6523.2-SW1610147/18 Gmina Sławno

By | 12 grudnia 2016

Udostępnienie mieszkańcom i turystom nowoczesnej infrastruktury rekreacyjnej w postaci boiska wielofunkcyjnego w Kwasowie. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Sławno .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kwasowo w gminie Sławno..

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego..

Cel operacji: Udostępnienie mieszkańcom i turystom nowoczesnej infrastruktury rekreacyjnej w postaci boiska wielofunkcyjnego w Kwasowie..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 379390.6.

Kwota Wkładu EFMR: 228703.55.

Kod Pocztowy: 76-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00088-6523.2-SW1610147/18.


Zagospodarowanie terenów przyległych do zbiornika wodnego. o walorach rekreacyjnych. edukacyjnych i przyrodniczych. wpływające na rozwój innowacyjnej i nowoczesnej infrastruktury turystycznej. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Przyrów .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa pomostu nad zbiornikiem wodnym w miejscowości Przyrów.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Zagospodarowanie terenów przyległych do zbiornika wodnego. o walorach rekreacyjnych. edukacyjnych i przyrodniczych. wpływające na rozwój innowacyjnej i nowoczesnej infrastruktury turystycznej..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 113262.5.

Kwota Wkładu EFMR: 63732.15.

Kod Pocztowy: 42-248.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00086-6523.2-SW1210102/18/19.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: ZAKŁAD RYBACKI BOGACZEWO Sp. z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb w obiekcie stawowym Budwity.

Skrócony opis operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 79730.65.

Kwota Wkładu EFMR: 59797.98.

Kod Pocztowy: 14-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00012-6521.5-OR1400022/18.


Promowanie kulturowego dziedzictwa rybackiego poprzez organizację imprezy plenerowej oraz poprawa wizerunku produktów rybołówstwa i akwakultury 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Lipnica .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Promocja obszaru poprzez organizację imprezy plenerowej -biesiady kaszubskiej nad jeziorem Gwiazda w miejscowości Borowy Młyn.

Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Promowanie kulturowego dziedzictwa rybackiego poprzez organizację imprezy plenerowej oraz poprawa wizerunku produktów rybołówstwa i akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 21765.06.

Kwota Wkładu EFMR: 14596.73.

Kod Pocztowy: 77-130.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00134-6523.2-SW1110291/18.


Celem operacji jest stworzenie miejsca spotkań dla lokalnej ludności i turystów przy wykorzystaniu zasobów przyrodniczych. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Modliborzyce .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Słupie..

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz tworzenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub związanej z działalnością rybacką..

Cel operacji: Celem operacji jest stworzenie miejsca spotkań dla lokalnej ludności i turystów przy wykorzystaniu zasobów przyrodniczych..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 622845.16.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 23-310.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00012-6523.2-SW0910021/17/18.kp art 92, agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa białystok, gus https //spisrolny.gov.pl, gmina gać, nętno, arimr myślenice, korwin mikke program wyborczy 2014, konie zimnokrwiste cala polska, samorządowy ośrodek doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli w kielcach, łapy do kultywatora, szambo pozwolenie, 28-340, bardo gmina, um wodzisław, organizacja orła białego, arimr kontakt, polowanie na dziki 2019 youtube…