00089-6521.5-OR1200098/18 ważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe

By | 4 lipca 2015

2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrówno

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: ważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer Identyfikacyjny Statku: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

Nazwa operacji: 2.05.2021.

Skrócony opis operacji: 00077-6521.5-OR0300099/18.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 70409.4.

Kwota Wkładu EFMR: 52807.05.

Kod Pocztowy: 22-600.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrówno.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00089-6521.5-OR1200098/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Lewandowski Mirosław.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Podjęcie się realizacji tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb.

Skrócony opis operacji: Podjęcie się realizacji tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 40975.4.

Kwota Wkładu EFMR: 30731.55.

Kod Pocztowy: 09-500.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00045-6521.5-OR0700063/18.


2.05.2021 Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: wiadcząca usługi środowiskowe.

Numer Identyfikacyjny Statku: 2.05.2021.

Nazwa operacji: 00012-6521.5-OR1200052/18.

Skrócony opis operacji: Operacja realizowana będzie na obiekcie: Komorowice położonym w woj. śląskim . powiat m. Bielsko-Biała. gmina Bielsko-Biała. obręb ewidencyjny Komorowice. numer obrębu 0010 na stawach (powierzchnia ogroblowana): Pilny Duży (7.40 ha). Pilny Mały (3.05 ha). Bagienny (5.65 ha). Wrotny II (3.55 ha). Wrotny III (3.85 ha). Kamienny (3.55 ha). Zielony (4.45 ha). Stary Wielki (5.98 ha). Stary Mały (4.00 ha). i Stary Najmniejszy (2.85 ha). Powierzchnia całkowita obiektu – 44.33 ha. Operacja realizowana będzie w zakresie Pakietu 1 oraz 2 wymóg 2.1..

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 172665.35.

Kwota Wkładu EFMR: 129499.01.

Kod Pocztowy: 43-502.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura ś.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00052-6521.5-OR1200053/18.warszawa zabory, warszawa krasnystaw, miłoradz, międzyleś, specyfikacja wzór, xlx, oznakowanie pionowe, krajowy zasób nieruchomości ustawa, okręg wyborczy nr 31, na chodniku przy pewnej ulicy ustawiono latarnie, mirosław b dziobak, dz urz woj maz, podpisywanie koperty, justyna gołąb, rozbiorki poznan…