00089-6523.2-SW1210115/19 Gminna Biblioteka Publiczna w Irządzach

By | 23 stycznia 2014

Promowanie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa oraz polepszenie dostępu do informacji społeczności wiejskiej poprzez umieszczenie tablic promocyjno-informacyjnych na terenie Gminy Irządze. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminna Biblioteka Publiczna w Irządzach .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Promowanie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury poprzez wykonanie tablic informacyjno-promocyjnych na terenie gminy Irządze..

Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego..

Cel operacji: Promowanie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa oraz polepszenie dostępu do informacji społeczności wiejskiej poprzez umieszczenie tablic promocyjno-informacyjnych na terenie Gminy Irządze..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 21890.

Kwota Wkładu EFMR: 15045.

Kod Pocztowy: 42-446.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00089-6523.2-SW1210115/19.


Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGR „Morenka” poprzez budowę nowej i zmodernizowanie istniejącej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Gostycyn 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Gostycyn .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Utworzenie i doposażenie miejsc rekreacji. sportu i wypoczynku w gminie Gostycyn.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGR „Morenka” poprzez budowę nowej i zmodernizowanie istniejącej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Gostycyn.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 372100.99.

Kwota Wkładu EFMR: 233750.

Kod Pocztowy: 89-520.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00140-6523.2-SW1110275/18.


Zwiększenie potencjału turystycznego i rekreacyjnego na obszarze LGR 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Ostrów Lubelski .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa pomostu pływającego nad jeziorem Miejskim w Ostrowie Lubelskim.

Skrócony opis operacji: 4.4Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.w tym dziedzictwa kulturowego.rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Zwiększenie potencjału turystycznego i rekreacyjnego na obszarze LGR.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 174559.05.

Kwota Wkładu EFMR: 122587.

Kod Pocztowy: 21-110.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00023-6523.2-SW0310049/17/18.


: utworzenie otwartego. ogólnodostępnego miejsca. sprzyjającego turystyce i rekreacji. które przyczyni się do aktywizacji aktualnie uśpionej turystyki nad zbiornikiem wodnym w Lelowie. Projekt wpłynie na wzrost atrakcyjności oferty turystycznej i rekreacy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Lelów .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Lelowie.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego..

Cel operacji: : utworzenie otwartego. ogólnodostępnego miejsca. sprzyjającego turystyce i rekreacji. które przyczyni się do aktywizacji aktualnie uśpionej turystyki nad zbiornikiem wodnym w Lelowie. Projekt wpłynie na wzrost atrakcyjności oferty turystycznej i rekreacy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 230000.

Kwota Wkładu EFMR: 166175.

Kod Pocztowy: 42-235.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00007-6523.2-SW1210013/17.


Popopularyzacja i zwiększenie świadomości społecznej w ramach zachowania dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Karsin .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Regionalny festyn promocyjny obszaru LGR Morenka w ramach organizacji dożynek gminnych w miejscowości Osowo gmina Karsin.

Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Popopularyzacja i zwiększenie świadomości społecznej w ramach zachowania dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 22875.85.

Kwota Wkładu EFMR: 14861.4.

Kod Pocztowy: 83-440.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00127-6523.2-SW1110295/18.


Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką poprzez budowę SKATEPARKU w Wieleniu jako miejsca spotkań i aktywności miesz 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Wieleń .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Budowa SKATEPARKU w Wieleniu..

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką poprzez budowę SKATEPARKU w Wieleniu jako miejsca spotkań i aktywności miesz.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 428648.75.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 64-730.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00033-6523.2-SW1510044/18.


Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: TAWADA Spółka Jawna Magdalena Jezierska-Bajszczak i Wspólnicy .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa i urządzenie obiektu chowu suma afrykańskiego w Bartoszkowie.

Skrócony opis operacji: Budowa i urządzenie obiektu chowu suma afrykańskiego w Bartoszkowie.

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2021-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 7467135.29.

Kwota Wkładu EFMR: 2775000.

Kod Pocztowy: 77-416.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00020-6521.3.3-OR1500003/17/18.


Celem operacji jest promocja obszaru funkcjonowania DLGR i propagowanie rybackiej historii regionu. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminna Biblioteka Publiczna w Domasławicach .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Promocja rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze DLGR – Święto Ryby Dąbki..

Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Celem operacji jest promocja obszaru funkcjonowania DLGR i propagowanie rybackiej historii regionu..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 12655.

Kwota Wkładu EFMR: 8496.6.

Kod Pocztowy: 76-150.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00144-6523.2-SW1610207/18.



galwiecie, krajow, prostowanie połaci dachowej, geoportal poddębice, www.arimr.gov.pl zakładka irz, syczyn, compactonit, komańcza gmina, suma wekslowa, skróty państw na tablicach rejestracyjnych, radlin wybory 2018, na zdjęciu satelitarnym zostało przedstawione położenie rowu, centrum zegrze, oferent przetargi, lipica, umowa dzierżawy gruntu rolnego 2017 wzór…