00090-6523.2-SW1210122/19 Gmina Szczekociny

By | 11 sierpnia 2011

Poprawa walorów rekreacyjno-turystycznych Gminy szczekociny poprzez rewitalizację zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Szczekociny .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rewitalizacja zbiornika wodnego przy ul. Tartacznej w Szczekocinach wraz z zagospodarowaniem terenu na cele rekreacyjne.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na uzytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Poprawa walorów rekreacyjno-turystycznych Gminy szczekociny poprzez rewitalizację zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 347567.84.

Kwota Wkładu EFMR: 239949.9.

Kod Pocztowy: 42-445.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00090-6523.2-SW1210122/19.


Poprawa dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarze rybackim poprzez budowę budynku rekreacji na cele społeczne 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Podedwórze .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa budynku rekreacyjnego na cele społeczne we wsi Mosty..

Skrócony opis operacji: Tworzenie.rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.przeznaczonej na użytek publiczny.historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką..

Cel operacji: Poprawa dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarze rybackim poprzez budowę budynku rekreacji na cele społeczne.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 117647.63.

Kwota Wkładu EFMR: 85000.

Kod Pocztowy: 21-222.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00055-6523.2-SW0310068/18/19.


Celem operacji jest utworzenie przystani kulinarnej. miejsca które działać będzie na rzecz zachowania. ochrony i promocji zasobów rybackich i akwakultury obszaru RLGD „Opolszczyzna” poprzez zakup wyposażenia gastronomicznego i meblowego 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Pokój .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Przystań Karp we wsi Pokój.

Skrócony opis operacji: propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Celem operacji jest utworzenie przystani kulinarnej. miejsca które działać będzie na rzecz zachowania. ochrony i promocji zasobów rybackich i akwakultury obszaru RLGD „Opolszczyzna” poprzez zakup wyposażenia gastronomicznego i meblowego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 69548.2.

Kwota Wkładu EFMR: 49657.

Kod Pocztowy: 46-034.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00025-6523.2-SW0810034/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Staszczak Małgorzata.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe – realizacja programu w Gospodarstwie Rybackim Łubowiczki.

Skrócony opis operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe – realizacja programu w Gospodarstwie Rybackim Łubowiczki.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 24032.15.

Kwota Wkładu EFMR: 18024.11.

Kod Pocztowy: 62-280.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00077-6521.5-OR1500040/18.ministerstwo rolnictwa aktualnosci, święto świni 2017, powiat poddębicki, punkty a=(30 32) i b=(0 8), protokół odbioru przyłącza wodociągowego, jak ponownie wysłać do zus nie przyjętą a potwierdzoną przesyłkę, e wnioski arimr, bodzanów opolskie, pas nadrynnowy obi, zespół pałacowo-parkowy w przeworsku, paczyna pomidory, ozorkowska 12, grabowki, drawski, opony indeksy prędkości, transmisja z obrad senatu na zywo, karolina dzienniak 2018, 11-040 dobre miasto, łódzki, logowanie arimr, festiwal smaku łódź 2018…