00093-6523.2-SW1110180/18 PUH „KAK” Karol Kotłowski Karol

By | 4 października 2013

Rozwój działalnosci gospodarczej w ramach obsługi technicznej infrastruktury drogowej obszarów zależnych od rybactwa poprzez utworzenie trzech nowych miejsc pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: PUH „KAK” Karol Kotłowski Karol.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Podniesienie konkurencyjności firmy poprzez zakup specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego.

Skrócony opis operacji: 4.02.2002.

Cel operacji: Rozwój działalnosci gospodarczej w ramach obsługi technicznej infrastruktury drogowej obszarów zależnych od rybactwa poprzez utworzenie trzech nowych miejsc pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 203377.53.

Kwota Wkładu EFMR: 76063.1.

Kod Pocztowy: 83-340.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00093-6523.2-SW1110180/18.


Rozwój społeczny mieszkańców całego terenu działania RLGD poprzez kultywowanie tradycji i kultury rybackiej na terenie przyległym do zbiornika wodnego o walorach rekreacyjnych i przyrodniczych poprzez zakup i montaż altanki. Tworzona infrastruktura turyst 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Koniecpol .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Utwoerzenie stałej infrastruktury edykacyjnej oraz jej wyposażenie – budowa altany edukacyjnej.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego..

Cel operacji: Rozwój społeczny mieszkańców całego terenu działania RLGD poprzez kultywowanie tradycji i kultury rybackiej na terenie przyległym do zbiornika wodnego o walorach rekreacyjnych i przyrodniczych poprzez zakup i montaż altanki. Tworzona infrastruktura turyst.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 63793.69.

Kwota Wkładu EFMR: 45543.

Kod Pocztowy: 42-230.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00073-6523.2-SW1210096/18.


Rozwój przedsiębiorstwa poprzez wzrost jakości świadczonych usług w wyniku zakupu nowoczesnego urządzenia do obróbki metali 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pałubicki – ZAKŁAD ŚLUSARSKO – USŁUGOWY Rafał Pałubicki Rafał.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Udoskonalenie świadczonych usług i rozwoju działalności poprzez zakup nowoczesnego urządzenia do obróbki metali przez Zakład Ślusarsko -Usługowy w Łęgu.

Skrócony opis operacji: 4.02.2002.

Cel operacji: Rozwój przedsiębiorstwa poprzez wzrost jakości świadczonych usług w wyniku zakupu nowoczesnego urządzenia do obróbki metali.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 445050.

Kwota Wkładu EFMR: 169915.

Kod Pocztowy: 89-652.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00168-6523.2-SW1110242/18.


Dywersyfikacja zatrudnienia osób poprzez rozbudowę i wyposażenie istniejącej restauracji rybnej w Bondyrzu. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Krzywosz Adam.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozbudowa i wyposażenie istniejącej restauracji rybnej w Bondyrzu.

Skrócony opis operacji: wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Cel operacji: Dywersyfikacja zatrudnienia osób poprzez rozbudowę i wyposażenie istniejącej restauracji rybnej w Bondyrzu..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 599223.1.

Kwota Wkładu EFMR: 254668.5.

Kod Pocztowy: 22-442.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00041-6523.2-SW0910032/17/18.


Celem operacji jest rozwój turystyczny obszaru wokół jeziora Zegrzyńskiego oraz promocja jego walorów środowiskowych poprzez budowę skateparku i siłowni zewnętrznej. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Nieporęt .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa skateparku i siłowni zewnętrznej na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa..

Skrócony opis operacji: 4.4. 4.4.1.

Cel operacji: Celem operacji jest rozwój turystyczny obszaru wokół jeziora Zegrzyńskiego oraz promocja jego walorów środowiskowych poprzez budowę skateparku i siłowni zewnętrznej..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 352938.71.

Kwota Wkładu EFMR: 254997.45.

Kod Pocztowy: 05-126.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00003-6523.2-SW0710018/17/18.


Tworzenie atrakcyjnej przestrzeni turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę pomostu oraz zakup łodzi żaglowych i wędkarskich 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Sępólno Krajeńskie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu nad Jeziorem Sępoleńskim oraz zakup łodzi wędkarskich i żaglowych.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Tworzenie atrakcyjnej przestrzeni turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę pomostu oraz zakup łodzi żaglowych i wędkarskich.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 592553.87.

Kwota Wkładu EFMR: 215871.1.

Kod Pocztowy: 89-400.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00002-6523.2-SW0210004/17/18.obywateli, adobe acrobat reader pdf, wzór polityki rachunkowości, praca olx kazimierza wielka, baki (ona) odc 7, biuro pracy dąbrowa tarnowska, zasady ekologii, listy rankingowe, dworek zachodniopomorskie, www.arimr, cena półtuszy, górzno mazowieckie, liberda golasowice, art 28 ust 1, koszuty dwór, nieetyczne zachowanie nauczyciela przykłady, wydatkowanie…