00094-6523.2-SW1110164/17/18 Stowarzyszenie Gdański Klub Morski „Cedrus”

By | 26 maja 2022

Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru. poprzez budowę obiektu całorocznego. turystycznego przeznaczonego na wypożyczalnię sprzętu wodnego w miejscowości Błotnik. gm. Cedry WIelkie. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Gdański Klub Morski „Cedrus” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru. poprzez budowę obiektu całorocznego. turystycznego przeznaczonego na wypożyczalnię sprzętu wodnego w miejscowości Błotnik. gm. Cedry Wielkie..

Skrócony opis operacji: 4.02.2002.

Cel operacji: Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru. poprzez budowę obiektu całorocznego. turystycznego przeznaczonego na wypożyczalnię sprzętu wodnego w miejscowości Błotnik. gm. Cedry WIelkie..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 538166.78.

Kwota Wkładu EFMR: 170000.

Kod Pocztowy: 83-020.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00094-6523.2-SW1110164/17/18.


Podjęcie działalności gospodarczej oraz utworzenie jednego miejsca pracy (samozatrudnienie) poprzez zakup wyposażenia gabinetu stomatologicznego. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sosnowski Ryszard Adam.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Podjęcie działalności gospodarczej poprzez otwarcie gabinetu stomatologicznego.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Cel operacji: Podjęcie działalności gospodarczej oraz utworzenie jednego miejsca pracy (samozatrudnienie) poprzez zakup wyposażenia gabinetu stomatologicznego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 345799.99.

Kwota Wkładu EFMR: 127500.

Kod Pocztowy: 42-445.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00078-6523.2-SW1210108/18.


Nawiązanie współpracy transnarodowej pomiędzy lokalnymi grupami działania służącej zwiększeniu zaangażowania i kompetencji mieszkańców obszarów rybackich poprzez udział wyjeździe studyjnym. podczas którego zostaną przeprowadzone szkolenia branżowe w zakre 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wsparcie aktywności i kompetencji mieszkańców śródlądowych obszarów RLGD Pojezierze Dobiegniewskie poprzez udział w wyjeździe studyjnym w ramach współpracy do Regional Deveopment Company of Parnonas.

Skrócony opis operacji: wyjazd studyjny do Regional Deveopment Company of Parnonas.

Cel operacji: Nawiązanie współpracy transnarodowej pomiędzy lokalnymi grupami działania służącej zwiększeniu zaangażowania i kompetencji mieszkańców obszarów rybackich poprzez udział wyjeździe studyjnym. podczas którego zostaną przeprowadzone szkolenia branżowe w zakre.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 86000.

Kwota Wkładu EFMR: 69445.

Kod Pocztowy: 66-520.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.3 Działania z zakresu współpracy.

kod działania: 4.03.2021.

Numer Umowy: 00001-6523.3-SW0400001/19.pisz gmina, goszczowice, dziadowo, samorządowe zakłady budżetowe przykłady, zaplombowany, geoportal wielkopolska, 68.31.z, listy po do sejmu 2019, prabuty kod pocztowy, wzór umowy o wykonanie usługi, arimr wnioski 2020, polska km2, agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa piła, projekt sieci komputerowej pdf, zambski, dacia producent, um książ wlkp, gus ceny ziemi, 2020r, www arimr gov pl wnioski, edbud kosztorys…