00095-6523.2-SW1110172/18 Radbur Sp. z o.o.

By | 31 października 2020

Rozwój przedsiębiorczości w łańcuchu dostaw produktów rybactwa poprzez zakup innowacyjnych urządzeń i sprzętu 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Radbur Sp. z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup innowacyjnego sprzętu i wyposażenia na potrzeby rozwoju działalności rybackiej.

Skrócony opis operacji: 4.01.2001.

Cel operacji: Rozwój przedsiębiorczości w łańcuchu dostaw produktów rybactwa poprzez zakup innowacyjnych urządzeń i sprzętu.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 17964.15.

Kwota Wkładu EFMR: 5462.1.

Kod Pocztowy: 83-314.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00095-6523.2-SW1110172/18.


Zwiększenie zdolności produkcyjnych Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego „Karp” sp. z o.o. poprzez remont kompleksu stawów hodowlanych w miejscowości Kłapówka. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „Karp” Spółka z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Przywrócenie potencjału produkcyjnego obiektów stawowych w miejscowości Kłapówka..

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw. obejmującego działalność związaną z produkcją. przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury.

Cel operacji: Zwiększenie zdolności produkcyjnych Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego „Karp” sp. z o.o. poprzez remont kompleksu stawów hodowlanych w miejscowości Kłapówka..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-02-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 601068.68.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 36-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00007-6523.2-SW0910007/17/18.


Celem operacji jest zwiększenie oferty kulturalno-rekreacyjnej dla mieszkańców gminy Świnice Warckie poprzez zakup sprzętu: Łukowej średniej estrady mobilnej i Zestawu kina plenerowego przez Gminny Ośrodek Kultury w Świnicach Warckich na wyposażenie placu 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminny Ośrodek Kultury w Świnicach Warckich .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup sprzętu: Łukowej średniej estrady mobilnej i Zestawu kina plenerowego przez Gminny Ośrodek Kultury w Świnicach Warckich..

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego..

Cel operacji: Celem operacji jest zwiększenie oferty kulturalno-rekreacyjnej dla mieszkańców gminy Świnice Warckie poprzez zakup sprzętu: Łukowej średniej estrady mobilnej i Zestawu kina plenerowego przez Gminny Ośrodek Kultury w Świnicach Warckich na wyposażenie placu.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 162943.93.

Kwota Wkładu EFMR: 137393.15.

Kod Pocztowy: 99-140.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00052-6523.2-SW0510008/18.trzydziesta pierwsza pdf, gorczyca ile na ha, skrót państwa, kujawsko-pomorski ośrodek doradztwa rolniczego w minikowie, prostki gmina, siedziba powiatu z książem wielkopolskim, mozebyc, dzwoneczki metalowe dzwoniące, praca w zwoleniu, opolskiego, hodowla węgorza w obiegu zamkniętym, brutto netto działalność, przyłącze do szamba, uprzejmnie…

centralne filtry do wody