00097-6521.5-OR1200095/18 Polska Akademia Nauk Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszu

By | 21 czerwca 2016

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Polska Akademia Nauk Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszu .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Działania wodno – środowiskowe Polskiej Akademii Nauk Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszu w obiekcie chowu i hodowli ryb. któremu nadano numer weterynaryjny 24 03 92 02.

Skrócony opis operacji: Operacja ma na celu promowanie akwakultury . W ramach pięcioletniego okresu prowadzenia operacji wspierane będą zobowiązania realizowane w ramach dwóch pakietów: Pakietu 1 – podstawowego. obejmującego łączne i nieprzerwane wypełnianie wymogów – rocznego całkowitego przyrostu masy ryb poniżej 1500 kg/ha powierzchni ogroblowanej obiektu chowu lub hodowli ryb oraz wykaszanie nie mniej niż 1/2 długości koron grobli na szerokość nie mniejszą niż 1 metr co najmniej dwukrotnie w sezonie w terminie do 15 dnia września . Pakietu 2 rozszerzonego w ramach wymogu 2.1 produkcji dodatkowych cennych gatunków ryb w ilości co najmniej 3% masy rocznej produkcji karpi w danym obiekcie lub hodowli ryb. Operacją ob.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1006935.4.

Kwota Wkładu EFMR: 755201.55.

Kod Pocztowy: 43-520.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00097-6521.5-OR1200095/18.


Propagowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Komosa Michał Kazimierz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zastosowanie tradycyjnych i przyjaznych środowisku praktyk w gospodarstwie rybackim.

Skrócony opis operacji: Zastosowanie tradycyjnych i przyjaznych środowisku praktyk w gospodarstwie rybackim.

Cel operacji: Propagowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 57918.65.

Kwota Wkładu EFMR: 43438.98.

Kod Pocztowy: 01-684.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00055-6521.5-OR0700015/18.


zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pełka Mieczysław.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: przebudowa i rozbudowa stawów betonowo-ziemnych na betonowe wraz z infrastrukturą techniczną. budowa budynku technicznego i wiaty magazynowej oraz drogi wewnętrznej na obiekcie hodowli pstrąga w Maszewie Lęborskim w celu wzrostu produkcji.

Skrócony opis operacji: dotyczy działań w zakresie infrastruktury.

Cel operacji: zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 5003803.82.

Kwota Wkładu EFMR: 1876426.35.

Kod Pocztowy: 84-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00018-6521.3.1-OR1100040/17/18.


Wspieranie wzmacniania rozwoju technologicznego. innowacji i transferu wiedzy 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pakuła Jacek.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Umożliwienie gospodarstwu akwakultury przestrzeganie przepisów prawa unijnego i krajowego dotyczących środowiska poprzez wykonanie pozwoleń wodnoprawnych wraz z dokumentacją techniczną i projektów budowlanych wraz z dokumentacją techniczną.

Skrócony opis operacji: Opracowanie dokumentacji do pozwoleń wodnoprawnych i pozwoleń budowlanych wraz z wymaganą dokumentacją techniczną.

Cel operacji: Wspieranie wzmacniania rozwoju technologicznego. innowacji i transferu wiedzy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-02-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 130500.

Kwota Wkładu EFMR: 48937.5.

Kod Pocztowy: 28-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.2 Usługi doradcze dla gospodarstw akwakultury.

kod działania: 2.02.2021.

Numer Umowy: 00001-6521.2-OR1300001/18/19.zsz 54 szprotawa, lubię to program nauczania, mdk lancut, jak długo się czeka na paszport, tomasz wachowiak, co potrzeba do wyrobienia dowodu osobistego, wypowiedzenie umowy współpracy wzór forum, numer identyfikacyjny rolnika, koluszki warszawa, terenoterapia, starostwo złotów, wałbrzysk, bip środa wlkp, krzewy miododajne, hardsoft telekom, pochylnia dla niepełnosprawnych projekt, sprawozdanie z wydatkowania pomocy finansowej dla koła gospodyń wiejskich, dopuszczalne odchyłki wymiarów budynku, leśniki, burzenin ośrodek, zloty na, pge białystok praca, pesel płeć, obszar d…