00097-6523.2-SW1510118/19 Rożek Wojciech

By | 8 lipca 2012

Celem operacji jest rozwój działalności nie związanej z podstawową działalnością rybacką poprzez poszerzenie zakresu usług oraz utrzymanie zagrożonego stanowiska pracy. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rożek Wojciech.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój działalności usługowej PPPU-H LEŚNIK.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury obejmującej Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja za.

Cel operacji: Celem operacji jest rozwój działalności nie związanej z podstawową działalnością rybacką poprzez poszerzenie zakresu usług oraz utrzymanie zagrożonego stanowiska pracy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2021-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 315048.13.

Kwota Wkładu EFMR: 133895.4.

Kod Pocztowy: 64-850.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00097-6523.2-SW1510118/19.


Budowa wiaty magazynowej i oraz zakup nowoczesnych maszyn. dzięki czemu będzie możliwe wprowadzenie do oferty nowych produktów przez firmę PPHU B.L. Serwis Barbara Aleksiuk oraz zatrudnienie i utrzymanie zatrudnienia 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Aleksiuk Barbara.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa wiaty magazynowej oraz zakup nowoczesnych maszyn w celu wprowadzenia do oferty nowych produktów przez firmę B.L. Serwis PPHU Barbara Aleksiuk.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Budowa wiaty magazynowej i oraz zakup nowoczesnych maszyn. dzięki czemu będzie możliwe wprowadzenie do oferty nowych produktów przez firmę PPHU B.L. Serwis Barbara Aleksiuk oraz zatrudnienie i utrzymanie zatrudnienia.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 417505.

Kwota Wkładu EFMR: 177439.2.

Kod Pocztowy: 78-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00017-6523.2-SW1610015/17.


Świadczenie specjalistycznych prac wysokościowych na obiektach wodnych powiatów: kościerskiego i chojnickiego poprzez zakup mobilnej hydroplatformy oraz zatrudnienie wyspecjalizowanej kadry 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Gdańsku Sp. z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Podniesienie poziomu usług hydrotechnicznych poprzez zakup mobilnej hydroplatformy do prac budowlanych i modernizacyjnych obiektów wodnych.

Skrócony opis operacji: 4.01.2002.

Cel operacji: Świadczenie specjalistycznych prac wysokościowych na obiektach wodnych powiatów: kościerskiego i chojnickiego poprzez zakup mobilnej hydroplatformy oraz zatrudnienie wyspecjalizowanej kadry.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 300000.

Kwota Wkładu EFMR: 84150.

Kod Pocztowy: 89-600.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00243-6523.2-SW1110359/18/19.ogloszenia trzemeszno, kod państwa, szkoła proszowice, agencja nieruchomości rolnych łódź, anr bydgoszcz przetargi, zsilowo, geodeta lipsko, art. 86 ust. 5 ustawy pzp, arimr sokołów podlaski, znalazcę, czyszczarka do buraków, sitr, srednia krajowa 2020, e wniosek arimr 2019, domowy licznik energii elektrycznej wskazał po upływie doby wzrost o 4 8 kwh…