00098-6523.2-SW1110131/17/18 Spółdzielnia Socjalna „Razem”

By | 30 grudnia 2017

Rozwój działalności gospodarczej w zakresie wodnego potencjału morskiego i wzrost zatrudnienia o trzy osoby w Spółdzielni Socjalnej „Razem” w Kępicach. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Spółdzielnia Socjalna „Razem” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa Centrum Sportów Wodnych „Sobótka” w Obłężu.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej w zakresie wodnego potencjału morskiego i wzrost zatrudnienia o trzy osoby w Spółdzielni Socjalnej „Razem” w Kępicach..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 800280.35.

Kwota Wkładu EFMR: 254059.9.

Kod Pocztowy: 77-230.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00098-6523.2-SW1110131/17/18.


Świadczenie specjalistycznych prac wysokościowych na obiektach wodnych powiatów: kościerskiego i chojnickiego poprzez zakup mobilnej hydroplatformy oraz zatrudnienie wyspecjalizowanej kadry 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Gdańsku Sp. z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Podniesienie poziomu usług hydrotechnicznych poprzez zakup mobilnej hydroplatformy do prac budowlanych i modernizacyjnych obiektów wodnych.

Skrócony opis operacji: 4.01.2002.

Cel operacji: Świadczenie specjalistycznych prac wysokościowych na obiektach wodnych powiatów: kościerskiego i chojnickiego poprzez zakup mobilnej hydroplatformy oraz zatrudnienie wyspecjalizowanej kadry.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 300000.

Kwota Wkładu EFMR: 84150.

Kod Pocztowy: 89-600.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00243-6523.2-SW1110359/18/19.


Podniesienie wartości produktu sektora rybołówstwa i akwakultury na etapie łańcucha dostaw. pozwalającym na utrzymanie 2 miejsc pracy w sektorze rybackim przez okres co najmniej 3 lat od daty płatności końcowej. Cel osiągnięty będzie poprzez operację pole 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Polski Związek Wędkarski Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach Zakład w Rucianem-Nidzie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa miejsca przeładunku ryb i sprzętu połowowego oraz wykonanie miejsc postojowych.

Skrócony opis operacji: 1. Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury. poprzez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw. obejmującego działalność związaną z produkcją. przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury 2. Wspieranie przed.

Cel operacji: Podniesienie wartości produktu sektora rybołówstwa i akwakultury na etapie łańcucha dostaw. pozwalającym na utrzymanie 2 miejsc pracy w sektorze rybackim przez okres co najmniej 3 lat od daty płatności końcowej. Cel osiągnięty będzie poprzez operację pole.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 124400.36.

Kwota Wkładu EFMR: 52870.

Kod Pocztowy: 12-220.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00080-6523.2-SW1410035/18.notariusz lidzbark warmiński, sp nowogrodziec, wyrażam, sulmierzyce bip, wypełniony dziennik budowy pdf, lista piw, flaga zielono biało czerwona poziomo, zemer, nieruchomości międzychód, zus druk wniosku o doliczenie stażu pracy do emerytury, aleksandrowka, zasady projektowania wentylacji mechanicznej, małe przedsiębiorstwo definicja, rozliczenie godzin ponadwymiarowych tabela, anr bydgoszcz przetargi, ile gorczycy na hektar, rzechcino, projekt nawierzchni z kostki brukowej, nowa ruda – pogoda, ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 2018, sprzedaż ursusa…