00099-6520.10-OR1400022/18 „GPR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POL037100913. POL037102110. POL037102111

By | 21 stycznia 2014

POL037100913. POL037102110. POL037102111 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: „GPR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ .

Numer Identyfikacyjny Statku: POL037100913. POL037102110. POL037102111.

Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.

Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.

Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 130500.

Kwota Wkładu EFMR: 65250.

Kod Pocztowy: 82-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 1.10 Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.

kod działania: 1.10.2021.

Numer Umowy: 00099-6520.10-OR1400022/18.tytoniu, krawędziaki iglaste, jak robi świnia, sprawozdanie o klasie na radę pedagogiczną, gmina sulmierzyce przetargi, dąbrowska youtube, agencja nieruchomości rolnych lublin, wpływ transportu na rozwój działalności gospodarczej, htl łęczyca praca, artur zys pławce kontakt, arimr wnioski suszowe, ma symbol nb, rękompensata, podchloryn sodu dawkowanie do studni, oschr rzeszów, gok stare pole, rembow, rurociąg gazowy, agencja restrukturyzacji i modernizacji, kowr bip, al jerozolimskie 160, marco elbląg, praca w przasnyszu…