00101-6523.2-SW1110169/18 Gmina Sulęczyno

By | 7 października 2012

Utworzenie ciągu spacerowo – wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupii w miejscowości Sulęczyno dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Sulęczyno .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Przebudowa ciągu spacerowo – wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupii w miejscowości Sulęczyno – etap II.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Utworzenie ciągu spacerowo – wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupii w miejscowości Sulęczyno dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 751270.

Kwota Wkładu EFMR: 170000.

Kod Pocztowy: 83-320.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00101-6523.2-SW1110169/18.


Celem operacji jest wzrost przedsiębiorczości wśród ludności obszaru LSR poprzez otwarcie nowego punktu gastronomicznego oraz utworzenie nowych 6 miejsc pracy i zatrudnianie ludzi z grup poniżej 40 roku życia i powyżej 50 roku życia – co przekłada się na 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gawęcka Magdalena.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wzrost atrakcyjności obszaru LSR poprzez otwarcie restauracji rybnej i zatrudnienie pracowników z grup poniżej 40 roku życia i powyżej 50 roku życia.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Celem operacji jest wzrost przedsiębiorczości wśród ludności obszaru LSR poprzez otwarcie nowego punktu gastronomicznego oraz utworzenie nowych 6 miejsc pracy i zatrudnianie ludzi z grup poniżej 40 roku życia i powyżej 50 roku życia – co przekłada się na .

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 155866.74.

Kwota Wkładu EFMR: 66243.05.

Kod Pocztowy: 72-415.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00023-6523.2-SW1610031/17.bilans skonsolidowany, piasek gruboziarnisty, diament bezpieczeństwa, ile ma 1 hektar, krus.gov.pl formularze, przedszkole w kowali, wir warszawa, sołectwo lubcza, arimr racibórz, 19 500 gołdap, dwuklik myszki, radymno podkarpackie, jak zostać rolnikiem bez wykształcenia rolniczego, informacje, charolaise…