00101-6523.2-SW1410058/18/19 Żydziak/Żydziak Piotr – połów. przetwórstwo i handel rybą Piotr Michał

By | 10 listopada 2018

Rozwój przedsiębiorstwa poprzez dywersyfikacje prowadzonej działalności w związku z realizacją operacji zgodnie z umową o dofinansowanie i utrzymanie dwóch miejsc pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Żydziak/Żydziak Piotr – połów. przetwórstwo i handel rybą Piotr Michał.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Różnicowanie działalności armatora statków poprzez zakup mebli kuchennych oraz urządzeń AGD do sklepu rybnego ze smażalnią we Fromborku.

Skrócony opis operacji: 1. Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką.2. Podejmowanie. wykonywanie lu.

Cel operacji: Rozwój przedsiębiorstwa poprzez dywersyfikacje prowadzonej działalności w związku z realizacją operacji zgodnie z umową o dofinansowanie i utrzymanie dwóch miejsc pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 76617.7.

Kwota Wkładu EFMR: 52099.9.

Kod Pocztowy: 14-530.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00101-6523.2-SW1410058/18/19.


Budowa 8 domków letniskowych w miejscowosci Bobolin oraz utworzenie miejsca pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wierszel Mariusz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa domków letniskowcyh w Bobolinie – Gmina Darłowo..

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury..

Cel operacji: Budowa 8 domków letniskowych w miejscowosci Bobolin oraz utworzenie miejsca pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 810533.99.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 76-150.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00089-6523.2-SW1610119/18.


Rozwój gospodarstwa poprzez zakup urządzeń do hodowli ryb oraz zakup wyposażenia punktu bezpośredniej sprzedaży ryb. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Grzesiak Andrzej Tomasz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup urządzeń do obiektu chowu i hodowli ryb oraz zakup wyposażenia punktu bezpośredniej sprzedaży ryb..

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury..

Cel operacji: Rozwój gospodarstwa poprzez zakup urządzeń do hodowli ryb oraz zakup wyposażenia punktu bezpośredniej sprzedaży ryb..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 297190.14.

Kwota Wkładu EFMR: 123779.55.

Kod Pocztowy: 42-250.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00080-6523.2-SW1210070/18.czerwony punkt (2017), święto niepodległości wiersze, instalacja wod-kan w domku jednorodzinnym, gok kuryłówka, sp sątopy, remondis oława, gmina postomino kontakt, sporządzenie aktu małżeństwa, bydło cena, deklaracja na podatek od nieruchomości 2019, ustalenie granic a rozgraniczenie, krajowy ośrodek wsparcia rolnictwa koszalin, ewniosekplus wnioski o dopłaty obszarowe przez internet, zus covid-19, bunkier na sprzedaż, dodatek motywacyjny dla nauczycieli 2019 podstawa prawna, karom, wniosek o dotacje unijne, sokołów podlaski, szalunki systemowe peri…