00103-6521.5-OR1200087/18 wiskowe 2.05.2021

By | 19 września 2011

2.05.2021 Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: wiskowe.

Numer Identyfikacyjny Statku: 2.05.2021.

Nazwa operacji: 00105-6521.5-OR1200088/18.

Skrócony opis operacji: Pakiet 1 wymóg: 1) Roczny całkowity przyrost masy ryb poniżej 1500 kg/ha powierzchni ogroblowanej obiektu chowu lub hodowli ryb. 2) Wykaszanie nie mniej niż 1/2 długości koron grobli na szerokość nie mniejszą niż 1 metr co najmniej dwukrotnie w sezonie w terminie do 15 dnia września . Pakiet 2 wymóg 2.1 Produkcja dodatkowych cennych gatunków ryb w ilości co najmniej 3% masy rocznej produkcji karpi w danym obiekcie lub hodowli ryb. Obiekt Ciasna I składa się z 8 stawów. Lokalizacja: woj. śląskie. pow. lubliniecki. gm. Ciasna. m. Ciasna..

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 281959.05.

Kwota Wkładu EFMR: 211469.28.

Kod Pocztowy: 46-220.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środo.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00103-6521.5-OR1200087/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Duryń Jacek.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wykorzystanie tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb w obiekcie Międzybórz.

Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 42852.25.

Kwota Wkładu EFMR: 32139.18.

Kod Pocztowy: 56-513.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00055-6521.5-OR0100042/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Czerniakow Mariusz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wykorzystanie tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb w Gospodarstwie Rybackim Karwiny.

Skrócony opis operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 226689.

Kwota Wkładu EFMR: 170016.75.

Kod Pocztowy: 14-407.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00005-6521.5-OR1400027/18.


POL023300581 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zubaniak Zbigniew.

Numer Identyfikacyjny Statku: POL023300581.

Nazwa operacji: Inwestycje na statku rybackim JAR-35.

Skrócony opis operacji: Zakup sprzętu poprawiającego warunki pracy jak i bezpieczeństwo.

Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 90091.

Kwota Wkładu EFMR: 54054.6.

Kod Pocztowy: 76-107.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 1.9 Zdrowie i bezpieczeństwo.

kod działania: 1.09.2021.

Numer Umowy: 00012-6520.9-OR1600019/19.


Zwiększenie konkurencyjności i rentowności sprzedaży bezpośredniej wraz z funkcją gastronomii 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Cieleń Janusz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa i wyposażenie zaplecza do prowadzenia sprzedaży bezpośredniej wraz z funkcją gastronomii.

Skrócony opis operacji: „Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku usługowego z częścią socjalno-magazynową. W ramach usług w budynku planowane jest prowadzenie sprzedaży bezpośredniej ryb świeżych (całych) oraz wstępnie przetworzonych: ogłuszanie. odgławianie. dzwonkowanie. filetowanie. odskórzanie. nacinanie ości. ważenie. lodowanie. Dodatkowo zaplanowano kuchnię wraz z wyposażeniem. w której przygotowywane będą dania z ryb: karp smażony. grilowany. Część konsumpcyjna zlokalizowana będzie w budynku. W celu zrealizowania powyższego celu niezbędne jest poniesienie następujących kosztów budowlanych:- W pierwszym etapie inwestycji:I) Roboty budowlane i wykończeniowe:1) Roboty ziemne – 6070.96zł netto2) Fundamenty – 25780.92zł netto3) Izolacje przeciwwilgociowe. cieplne – 6349.53zł netto4) Konstrukcje murowe – 83455.06zł netto5) Konstrukcje żelbetowe – 53616.9zł netto6)Dach-konstrukcja – 27676.69zł netto7) Dach – pokrycie izolacją. obróbki i rynny -54358.24zł netto 8) Stropodachy nad wejściami – 1263.95zł netto.

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności sprzedaży bezpośredniej wraz z funkcją gastronomii.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2021-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1029466.81.

Kwota Wkładu EFMR: 386050.05.

Kod Pocztowy: 55-106.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00003-6521.3.1-OR0100003/17/18.odonów, studnia 425, ciechanów gmina, farba olejna do gruntowania, ścianka działowa do sufitu podwieszanego, darnawa, wniosek na wycinkę drzew, wniosek o, www.arimr.pl, skup bydla, przetarg licytacja, urzad miejski w zatorze, siew nawozu 2018, plan projektu wzór…