00103-6523.2-SW1110177/18 Włodarczyk Kamila

By | 31 grudnia 2013

Podjęcie działalności gospodarczej oraz stworzenie dwóch dodatkowych sezonowych miejsc pracy poprzez zakup sprzętu do rekreacji wodnej i konnej 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Włodarczyk Kamila.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Uruchomienie usług rekreacyjnych w zakresie rekreacji wodnej i konnej.

Skrócony opis operacji: 4.02.2002.

Cel operacji: Podjęcie działalności gospodarczej oraz stworzenie dwóch dodatkowych sezonowych miejsc pracy poprzez zakup sprzętu do rekreacji wodnej i konnej.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 116235.

Kwota Wkładu EFMR: 42500.

Kod Pocztowy: 83-323.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00103-6523.2-SW1110177/18.


Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Koszt bieżące i aktywizacja na 2017 rok.

Skrócony opis operacji: Wsparcie bieżącego funkcjonowania LGD zapewniające sprawną i efektywną pracę LGD. w tym sprawne funkcjonowanie biura LGD oraz doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR oraz animowanie LSR.

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2017-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 165385.16.

Kwota Wkładu EFMR: 133548.5.

Kod Pocztowy: 95-045.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00001-6523.4-SW0510002/16/17.


Rozwój działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich poprzez zakup jachtu żaglowego oraz utworzenie pakietów turystycznych. co pozwoli na utworzenie miejsca pracy oraz utrzymanie go przez 3 lata od dnia otrzymania płatności końcowej 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Urszula Miazek Centrum Inwestycji Urszula.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Przepiękny rejs z mazurską rybką i lokalną tradycją.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich poprzez zakup jachtu żaglowego oraz utworzenie pakietów turystycznych. co pozwoli na utworzenie miejsca pracy oraz utrzymanie go przez 3 lata od dnia otrzymania płatności końcowej.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 185395.61.

Kwota Wkładu EFMR: 78792.45.

Kod Pocztowy: 11-600.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00124-6523.2-SW1410019/19.


Rozwój działalności gospodarczej firmy Villa Hoff Karapuda&Karapuda sp. j. poprzez modernizację pokojów. jadalni. części wellness oraz miejsc wspólnych. ogólnodostępnych. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia zostaną utworzone dwa nowe miejsca pracy w w 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: VILLA HOFF KARAPUDA&KARAPUDA SP.J .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój działalności gospodarczej wykorzystującej wodny potencjał obszaru rybackiego na obszarze LSR..

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim.wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich iobszarach akwakultury..

Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej firmy Villa Hoff Karapuda&Karapuda sp. j. poprzez modernizację pokojów. jadalni. części wellness oraz miejsc wspólnych. ogólnodostępnych. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia zostaną utworzone dwa nowe miejsca pracy w w.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 570297.43.

Kwota Wkładu EFMR: 205346.4.

Kod Pocztowy: 72-344.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00077-6523.2-SW1610099/17/18.kola i jula wiek, mapa osiek, województwo chełmskie, adaptacja lokalu, upoważniony, wyplata doplat bezposrednich 2016, owce kameruńskie hodowla, lpis arimr, informacyjnych, gazeta pomorska forum świecie, szkoła leśna podlaska, zdkp, stanisław szudrowicz, nie przestrzeganie, rodzina wyrazu turysta, harmonogramy, geodeta olsztynek, paszporty jelenia góra godziny otwarcia, www ryby, zajazd pod srebrną górą chęciny, rzecznik praw konsumenta pruszcz gdański, megbud, abw ankieta bezpieczeństwa…