00103-6523.2-SW1210130/19 Gminna Biblioteka Publiczna w Irządzach

By | 13 grudnia 2015

Promocja rybactwa śródlądowego i akwakultury poprzez organizację imprezy „Ryba po Irządzku”. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminna Biblioteka Publiczna w Irządzach .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Jurajska Ryba po irzadzku wydarzenie promujące rybołówstwo i akwakulturę na terenie gminy Irządze..

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Promocja rybactwa śródlądowego i akwakultury poprzez organizację imprezy „Ryba po Irządzku”..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 20715.66.

Kwota Wkładu EFMR: 14912.4.

Kod Pocztowy: 42-446.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00103-6523.2-SW1210130/19.


Wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego dla rozwoju turystyki poprzez zagospodarowanie centrum wsi Najmowo polegające na budowie ścieżki spacerowej i obiektów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Zbiczno .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zagospodarowanie centrum wsi Najmowo polegające na budowie ścieżki spacerowej i obiektów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą..

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego dla rozwoju turystyki poprzez zagospodarowanie centrum wsi Najmowo polegające na budowie ścieżki spacerowej i obiektów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 393331.39.

Kwota Wkładu EFMR: 182444.

Kod Pocztowy: 87-305.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00028-6523.2-SW0210050/18.przeworski, krus braniewo, józef klasa, www kazimierzawielka pl, umowa dzierżawy nieruchomości rolnej, masło po terminie, harmonogram prow, wieruszów łódzkie, 19+ odc 379, wybory nisko, arimr hajnówka, kształtomania, łaskę, kuwejt miasto, gidle, winie, 1h ile to arów, zsp pączewo, pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej cena, plon niesiemy plon tekst, nieruchomości rolne, usługi geodezyjne kraków, dni przasnysza…