00106-6523.2-SW1210134/19 Dom Kultury w Koniecpolu

By | 5 maja 2018

Promowanie dzedzictwa kulturowego rybołóstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego poprzez wzbogacenie obchodów swoęta plonów o elementy związane z hodowlą i spozyciem karpia i aktywny udział przedstawicieli sektora rybackiego w wydarzeniu. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dom Kultury w Koniecpolu .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Karp na dożynkach gminnych w Koniecpolu”.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołóstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego..

Cel operacji: Promowanie dzedzictwa kulturowego rybołóstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego poprzez wzbogacenie obchodów swoęta plonów o elementy związane z hodowlą i spozyciem karpia i aktywny udział przedstawicieli sektora rybackiego w wydarzeniu..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 22265.78.

Kwota Wkładu EFMR: 14839.3.

Kod Pocztowy: 42-230.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00106-6523.2-SW1210134/19.


Realizacja wymogów w zakresie „Wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb” na obiekcie stawowym Walewice. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stadnina Koni Walewice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Pomoc na realizację środka działania wodno – środowiskowe.

Skrócony opis operacji: Pomoc na realizację środka działania wodno – środowiskowe.

Cel operacji: Realizacja wymogów w zakresie „Wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb” na obiekcie stawowym Walewice..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1090872.65.

Kwota Wkładu EFMR: 818154.48.

Kod Pocztowy: 99-423.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00061-6521.5-OR0500064/18.


Celem operacji jest popularyzacja idei zawartych w LSR. promocja akwakultury i wodnego potencjału obszaru objętego LSR. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Centrum Aktywności Obywatelskiej .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Opracowanie przewodnika po Gminie Szydłowo promującego obszar NGR i popularyzującego idee LSR.

Skrócony opis operacji: promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Celem operacji jest popularyzacja idei zawartych w LSR. promocja akwakultury i wodnego potencjału obszaru objętego LSR..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 20000.

Kwota Wkładu EFMR: 14449.15.

Kod Pocztowy: 64-930.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00058-6523.2-SW1510066/18/19.oznaczenia mpzp, arimr ceny gruntów, rybaki olsztyn, orzesze gmina, wskaż zdania fałszywe następnie popraw je tak aby były prawdziwe, od kiedy można składać wnioski na pierwsze dziecko, parafia nowe miasto nad warta, dni skalmierzyc 2018, um gościno, sylwia sulecka, targi psów, klaudia wojciechowska, życica wielokwiatowa turtetra, wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie podatku od spadków i darowizn pdf, wartosc dodana, szczecinek urząd miasta, czynności pokojowej podczas sprzątania, santok kod pocztowy, koszty inwestycyjne przykłady, www tygodniknowy pl, www arimr.gov.pl dla-beneficjenta wnioski.html, adam ochowiak, arimr koszalin…