00106-6523.2-SW1410061/18/19 Gmina Miasta Braniewa

By | 21 sierpnia 2016

Utworzenie obiektu infrastruktury rekreacyjno-sportowej przeznaczonej na użytek publiczny poprzez rozbudowę placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 2 w Braniewie 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Miasta Braniewa .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 2 w Braniewie.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Utworzenie obiektu infrastruktury rekreacyjno-sportowej przeznaczonej na użytek publiczny poprzez rozbudowę placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 2 w Braniewie.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 227722.19.

Kwota Wkładu EFMR: 76398.85.

Kod Pocztowy: 14-500.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00106-6523.2-SW1410061/18/19.


Promocja zasobów obszaru RLGD „Jurajska Ryba” oraz tworzenie długoterminowych zrównoważonych warunków środowiskowych niezbędnych do rozwoju gospodarczego i społecznego akwakultury. rybołówstwa dzięki budowie infrastruktury edukacyjno turystycznej oraz opr 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Dąbrowa Zielona .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Budowa ścieżki edukacyjnej w miejscowości Dąbrowa Zielona” – wzdłuż Kanału Lodowego (rzeki Wierciczki) wraz z opracowaniem i kolportażem materiałów promocyjnych.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Promocja zasobów obszaru RLGD „Jurajska Ryba” oraz tworzenie długoterminowych zrównoważonych warunków środowiskowych niezbędnych do rozwoju gospodarczego i społecznego akwakultury. rybołówstwa dzięki budowie infrastruktury edukacyjno turystycznej oraz opr.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 263725.41.

Kwota Wkładu EFMR: 186977.05.

Kod Pocztowy: 42-265.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00013-6523.2-SW1210028/17.


Wykorzystanie atutów środowiska sołectwa Kiedrowice poprzez regulowanie ruchu turystycznego związanego z budową ścieżki rowerowej na odcinku 886 mb. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Lipnica .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa ścieżki rowerowej na terenie sołectwa Kiedrowice..

Skrócony opis operacji: Ochrona obszarów będących formami ochrony przyrody przez regulowanie ruchu tyrystycznego na obszarach cennych przyrodniczo.

Cel operacji: Wykorzystanie atutów środowiska sołectwa Kiedrowice poprzez regulowanie ruchu turystycznego związanego z budową ścieżki rowerowej na odcinku 886 mb..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 264828.42.

Kwota Wkładu EFMR: 127498.99.

Kod Pocztowy: 77-130.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00149-6523.2-SW1110284/18.


Budowa obiektu infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej bazującej na tradycjach morskich i rybackich 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: GMINA JASTARNIA .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa nadzatokowego ciągu spacerowego w przystani rybackiej w Kuźnicy.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Budowa obiektu infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej bazującej na tradycjach morskich i rybackich.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 275406.

Kwota Wkładu EFMR: 165598.87.

Kod Pocztowy: 84-140.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00051-6523.2-SW1110091/17/18.teczka dokumentacji asystenta rodziny, portal ogłoszeniowy arimr, amarello ptak, dopłaty do bydła zasady, ww t4, ceramika bogucki, przedszkole bajka węgrów, akty damskie, opinia rady pedagogicznej o pracy dyrektora, agencje, praktycznego, arimr prow, warzywo na r, wycena nieruchomości białystok, ziemia rolna sprzedaż, poczta gniezno sikorskiego…