00107-6521.5-OR0300102/18 Jurkiewicz Wiesław Marian

By | 30 maja 2013

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jurkiewicz Wiesław Marian.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

Skrócony opis operacji: Realizacja Pakiet 1 łącznie wszystkich wymogów oraz Pakiet 2 wymóg 2.1 w obiekcie chowu ryb „Nadolce” gmina Łaszczów powiat tomaszowski. województwo lubelskie.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 393278.15.

Kwota Wkładu EFMR: 294958.61.

Kod Pocztowy: 80-365.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00107-6521.5-OR0300102/18.


Zwiekszenie konkurencyjności i rentowności gospodarstwa rybackiego Opole Lubelskie PUSTELNIA poprzez modernizację obiektu Pustelnia z uwzględnieniem poprawy warunków socjalnych i bezpieczeństwa pracy oraz poprawy zdrowia i dobrostanu zwierząt 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Opole Lubelskie „PUSTELNIA” Sp. z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Modernizacja obiektu PUSTELNIA z uwzględnieniem poprawy warunków socjalnych i bezpieczeństwa pracy oraz poprawy zdrowia i dobrostanu zwierząt.

Skrócony opis operacji: Remont i modernizacja budynków gospodarstwa rybackiego oraz zakup maszyn i urządzeń..

Cel operacji: Zwiekszenie konkurencyjności i rentowności gospodarstwa rybackiego Opole Lubelskie PUSTELNIA poprzez modernizację obiektu Pustelnia z uwzględnieniem poprawy warunków socjalnych i bezpieczeństwa pracy oraz poprawy zdrowia i dobrostanu zwierząt.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 612524.43.

Kwota Wkładu EFMR: 229696.66.

Kod Pocztowy: 24-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00015-6521.3.1-OR0300023/17/18.


Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Grzesiak Andrzej.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa i przebudowa wraz z rozbiórką stawów rybnych w gminie Przyrów oraz zakup środków trwałych..

Skrócony opis operacji: Budowa i przebudowa wraz z rozbiórką stawów rybnych. zakup filtrów.pomp. natleniaczy. zakup samochodów ciężarowych..

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2021-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 5587410.71.

Kwota Wkładu EFMR: 2095279.01.

Kod Pocztowy: 42-250.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00002-6521.3.1-OR1200011/17/18.


Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstwa z sektora akwakultury. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowisko

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie „Górki” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Poprawa warunków pracy i bezpieczeństwa pracowników oraz zwiększenie dobrostanu zwierząt hodowlanych w Gospodarstwie Rybackim Górki Sp. z o.o. poprzez modernizację obiektów o charakterze magazynowym oraz zakup sprzętu i wyposażenia..

Skrócony opis operacji: Operacja polegać będzie na modernizacji Gospodarstwa Rybackiego Górki Sp. z o.o. i zakupie sprzętu i wyposażenia w celu poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa pracowników. a także poprawy dobrostanu zwierząt. W zakres projektu wejdą prace infrastrukturalne. polegające na modernizacji dwóch budynków magazynowych. a także zakup sprzętu i wyposażenia. który posłuży podniesieniu jakości funkcjonowania gospodarstwa i pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa..

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstwa z sektora akwakultury..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 812024.2.

Kwota Wkładu EFMR: 304509.07.

Kod Pocztowy: 28-160.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowisko.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00026-6521.5-OR1300034/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ferlin Marek.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

Skrócony opis operacji: Pakiet 1 wymóg: 1) Roczny całkowity przyrost masy ryb poniżej 1500 kg/ha powierzchni ogroblowanej obiektu chowu lub hodowli ryb. 2) Wykaszanie nie mniej niż 1/2 długości koron grobli na szerokość nie mniejszą niż 1 metr co najmniej dwukrotnie w sezonie w terminie do 15 dnia września . Pakiet 2 wymóg 2.1 Produkcja dodatkowych cennych gatunków ryb w ilości co najmniej 3% masy rocznej produkcji karpi w danym obiekcie lub hodowli ryb. Obiekt Ciasna I składa się z 8 stawów. Lokalizacja: woj. śląskie. pow. lubliniecki. gm. Ciasna. m. Ciasna..

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 281959.05.

Kwota Wkładu EFMR: 211469.28.

Kod Pocztowy: 46-220.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środo.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00103-6521.5-OR1200087/18.reambulacja, jedlnia-letnisko, wymiana dachu zgłoszenie, rg-rd, kierownik biura powiatowego arimr, www blachownia pl, pionki warszawa, trojanów mazowieckie, mir gov, urzad pracy w nisku, chycza, przed szkołą są trzy klomby duży średni i mały, projektowanie sieci wodociągowej, szkoła w jedlni letnisko, dni drawska…