00108-6523.2-SW1110227/18 Stowarzyszenie „Przyjaciele Helu”

By | 23 lipca 2012

Promocja regionu działania PLGR poprzez publikację książki o jednym z najważniejszych ośrodku rybackim. Przybliżenie mieszkańcom i osobom zainteresowanym rybołówstwem na Ziemi Puckiej jednostki z portu w Helu. Promowanie dziedzictwa kulturowego. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie „Przyjaciele Helu” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wydanie publikacji „Kutry rybackie z Helu”.

Skrócony opis operacji: 4.04.2002.

Cel operacji: Promocja regionu działania PLGR poprzez publikację książki o jednym z najważniejszych ośrodku rybackim. Przybliżenie mieszkańcom i osobom zainteresowanym rybołówstwem na Ziemi Puckiej jednostki z portu w Helu. Promowanie dziedzictwa kulturowego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 35002.5.

Kwota Wkładu EFMR: 17000.

Kod Pocztowy: 84-150.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00108-6523.2-SW1110227/18.


Zakup przenośnej infrastruktury turystycznej spełniającej funkcje edukacyjne. promujące obszar Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Ryba”. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup przenośnej infrastruktury turystycznej w celu promocji zasobów obszaru Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Ryba”.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Zakup przenośnej infrastruktury turystycznej spełniającej funkcje edukacyjne. promujące obszar Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Ryba”..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 89219.

Kwota Wkładu EFMR: 63747.45.

Kod Pocztowy: 42-253.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00071-6523.2-SW1210095/18.17-111 boćki, niezbędnych, gallus ciechanów, www.arimr.gov.pl wniosek, mateusz sroka, kredyt suszowy, samorządowy ośrodek doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli w kielcach, młot resorowy, umowa pożyczki o numerze tożsamym, zadłużenie japonii, ileż to razy w myślach osiągałem wszystko, sprzedaż odziedziczonego samochodu przed upływem 6 miesięcy, rodzina pomocowa, pn-iec 60364-4-41, warszawa dąbki, nieruchomości krzeszowickie…