00108-6523.2-SW1610121/18 Sylwester Strojnowski Wędzarnia Ryb SIAN-RYB Sylwester

By | 22 sierpnia 2016

Budowa magazynu mroźniczego oraz zatrudnienie jednego pracownika na umowe o prace. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sylwester Strojnowski Wędzarnia Ryb SIAN-RYB Sylwester.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa magazynu mroźniczeho dla rozwoju łańcucha dostaw.

Skrócony opis operacji: Budowa magazynu mroźniczego i zatrudnienie jednego pracownika na umowę o prace na cały etat.

Cel operacji: Budowa magazynu mroźniczego oraz zatrudnienie jednego pracownika na umowe o prace..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-02-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 675460.06.

Kwota Wkładu EFMR: 252621.7.

Kod Pocztowy: 76-004.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00108-6523.2-SW1610121/18.


Celem operacji jest propagowanie rybackiego dziedzictwa kulturowego poprzez organizację rodzinnego pikniku rekreacyjnego połączonego z zawodami wędkarskimi 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Taaaka ryba!”.

Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Celem operacji jest propagowanie rybackiego dziedzictwa kulturowego poprzez organizację rodzinnego pikniku rekreacyjnego połączonego z zawodami wędkarskimi.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 16031.97.

Kwota Wkładu EFMR: 11533.65.

Kod Pocztowy: 78-500.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00206-6523.2-SW1610263/18/19.


Celem operacji jest spadek udziału szkód w obiektach rybackich spowodowanych kłusownictwem poprzez zakup wyposażenia dla SSRyb w Chodzieży działającej przy ON PZW. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręg Nadnotecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Pile .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Doposażenie Społecznej Straży Rybackiej działającej przy Okręgu Nadnoteckim w Pile..

Skrócony opis operacji: Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu. obejmującej wspieranie atutów środowiska wodnego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury przez przeciw.

Cel operacji: Celem operacji jest spadek udziału szkód w obiektach rybackich spowodowanych kłusownictwem poprzez zakup wyposażenia dla SSRyb w Chodzieży działającej przy ON PZW..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-02-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 35892.

Kwota Wkładu EFMR: 21250.

Kod Pocztowy: 64-920.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00089-6523.2-SW1510115/19.


Dywersyfikacja i różnicowanie prowadzonej działaności. poprzez rozbudowę oraz wyposażenie ośrodka jeździeckiego oraz utrzymanie i utworzenie nowego stanowiska pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Piastowska Ewa.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Poprawa standardu Ośrodka Jeździeckiego ZAGRODA KONiWODA w Bąkowie gm. Trzebielinko w celu dostosowania do profilu rekreacyjno-sportow-terapeutycznego.

Skrócony opis operacji: Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką.

Cel operacji: Dywersyfikacja i różnicowanie prowadzonej działaności. poprzez rozbudowę oraz wyposażenie ośrodka jeździeckiego oraz utrzymanie i utworzenie nowego stanowiska pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 200207.95.

Kwota Wkładu EFMR: 75368.88.

Kod Pocztowy: 77-235.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00174-6523.2-SW1110303/18.krus lomza, pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, bartosz zbaraszczuk, nowosielce gniewosz, arimr pruszcz gdański, www dabrowazielona pl, dochód w oświadczeniu majątkowym brutto czy netto, mrzygłod myszków, podatek od środków transportowych deklaracja, kowr gryfice, rękojmia roboty budowlane, clar system wrocław, nadwyżki, agencja nieruchomości rolnych mikołów, wniosek o udostępnienie nagrania z monitoringu, prognoza inflacji 2019, restauracja wypas łańcut, jasielski, agencja nieruchomości rolnych mikołów, pajeczno praca, rafał kosecki…