00111-6523.2-SW1610184/18 Gmina Golczewo

By | 19 lutego 2012

Zwiększenie potencjału turystycznego gminy Golczewo oraz pozostałych gmin obszaru Rybackiej Lokalnej Grupy Działania Pomorza Zachodniegodo roku 2019 poprzez przeciwdziałanie kłusownictwu. Dodatkowym celem jest podniesienie bezpieczeństwa wodnych sportów i 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Golczewo .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup łodzi motorowej wraz z osprzętem dla OSP Golczewo.

Skrócony opis operacji: Wspieranie atutów środowiska wodnego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury przez przeciwdziałanie kłusownictwu.

Cel operacji: Zwiększenie potencjału turystycznego gminy Golczewo oraz pozostałych gmin obszaru Rybackiej Lokalnej Grupy Działania Pomorza Zachodniegodo roku 2019 poprzez przeciwdziałanie kłusownictwu. Dodatkowym celem jest podniesienie bezpieczeństwa wodnych sportów i.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 85787.39.

Kwota Wkładu EFMR: 42493.2.

Kod Pocztowy: 72-410.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00111-6523.2-SW1610184/18.


Zwalczanie kłusownictwa na wybranych jeziorach Gospodarstwa 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: „Gospodarstwo Rybackie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wyposażenie brygady rybackiej Zgon w łódź patrolową do zwalczania kłusownictwa.

Skrócony opis operacji: Wspieranie atutów środowiska wodnego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury przez przeciwdziałanie kłusownictwu.

Cel operacji: Zwalczanie kłusownictwa na wybranych jeziorach Gospodarstwa.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 155300.

Kwota Wkładu EFMR: 112204.25.

Kod Pocztowy: 11-700.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00087-6523.2-SW1410045/18.


Skrócenie łańcucha dostaw produktów rybnych poprzez zakup środków trwałych i utrzymanie miejsca pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Czynszak Dariusz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Ryba ze stawu na stół.

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw. obejmującego działalność związaną z produkcją przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury.

Cel operacji: Skrócenie łańcucha dostaw produktów rybnych poprzez zakup środków trwałych i utrzymanie miejsca pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 171977.5.

Kwota Wkładu EFMR: 73089.8.

Kod Pocztowy: 84-110.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00251-6523.2-SW1110403/18/19.


Celem operacji jest rozwój formy poprzez zakup maszyn i urządzeń oraz środków transportu. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gawlik Marzena.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój działalności gospodarczej poprzez zakup nowoczesnego gazowego pieca cukierniczego. urządzenia dozującego oraz zakup specjalistycznych środków transportu..

Skrócony opis operacji: 4.2. 4.2.1.

Cel operacji: Celem operacji jest rozwój formy poprzez zakup maszyn i urządzeń oraz środków transportu..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 415818.8.

Kwota Wkładu EFMR: 170000.

Kod Pocztowy: 05-252.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00007-6523.2-SW0710005/17/18.


Celem operacji jest wzmocnienie przedsiębiorstwa na rynku usług turystycznych i rehabilitacyjnych. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez: zwiększenie bazy noclegowej oraz poprzez poprawę dostępności pomiesczeń na wyższych kondygnacjach dla osób z deficyta 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Fundacja – „Środowisko Wybrzeża” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Poprawa warunków do świadczenia usług wypoczynkowych i rehabilitacyjnych poprzez modernizację obiektu. montaż windy i wzrost zatrudnienia.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury:.

Cel operacji: Celem operacji jest wzmocnienie przedsiębiorstwa na rynku usług turystycznych i rehabilitacyjnych. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez: zwiększenie bazy noclegowej oraz poprzez poprawę dostępności pomiesczeń na wyższych kondygnacjach dla osób z deficyta.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 252382.83.

Kwota Wkładu EFMR: 70316.25.

Kod Pocztowy: 76-032.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00207-6523.2-SW1610296/18/19.abizol st cena, 41 kro, wstepny zstepny, agencja, biblioteka lipno, nawiew typu z, skotnik, umorzenie odsetek podatkowych, asf mapa 2017, prezydent bolesławca, energetyka środa śląska, urząd miejski w barczewie, rdzeń kręgowy przekrój poprzeczny, tablica wagin, sienkiewicza 4 bydgoszcz, dachówka ceramiczna grubość, anr kielce, ogłoszenia drobne, piaseczno paszport, istota funkcjonowania gospodarki rynkowej odpowiedzi, excel numer wiersza, lista prow 2018, załącznik nr 6 do umowy poz 2018, permeat serwatki, rolnik pl…