00112-6523.2-SW1110223/18 Gmina Miasta Puck

By | 30 listopada 2012

Propagowanie edukacji i historii dziedzictwa rybackiego poprzez wydanie popularno – naukowej publikacji książkowej w ilości 200 egz. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Miasta Puck .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Historia Pucka na kartkach zapisana..

Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Propagowanie edukacji i historii dziedzictwa rybackiego poprzez wydanie popularno – naukowej publikacji książkowej w ilości 200 egz..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 27040.

Kwota Wkładu EFMR: 15567.06.

Kod Pocztowy: 84-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00112-6523.2-SW1110223/18.


Wspieranie rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze RLGD PB poprzez organizację letniego jarmarku z rybka w tle 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Czarna Dąbrówka .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Letni jarmark z rybką w tle przy jeziorze w Unichowie.

Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Wspieranie rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze RLGD PB poprzez organizację letniego jarmarku z rybka w tle.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 22000.

Kwota Wkładu EFMR: 15521.

Kod Pocztowy: 77-116.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00225-6523.2-SW1110395/18/19.julian śnieguła, www gbsbarlinek, wniosek o nadanie nr nip, comnet wieruszów, ceidg mw, prezydent 2020, tauron dąbrowa tarnowska, łamanie zasad współżycia społecznego przez pracownika, lubiński, działka kłobuck, arkadiusz ciepieniak, budy glogowskie, krajowy ośrodek wsparcia rolnictwa szczecin, wałek drewniany do studni, zsp skórcz, czy 500 zł na dziecko będzie wliczane do dochodu…