00112-6523.2-SW1410020/18/19 G&G FARM Z. GRABOWSKI SPÓŁKA JAWNA

By | 12 czerwca 2011

Wzrost konkurencyjności lokalnej gospodarki i liczby atrakcyjnych miejsc pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: G&G FARM Z. GRABOWSKI SPÓŁKA JAWNA .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój działalności firmy G&G FARM Z GRABOWSKI SPÓŁKA JAWNA poprzez utworzenie nowej oferty zintegrowanych pakietów turystycznych na obszarze LGR Wielkie Jeziora Mazurskie.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Wzrost konkurencyjności lokalnej gospodarki i liczby atrakcyjnych miejsc pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 368200.57.

Kwota Wkładu EFMR: 102000.

Kod Pocztowy: 11-513.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00112-6523.2-SW1410020/18/19.


Propagowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Melon Andrzej Janusz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Tradycyjne praktyki w chowie i hodowli ryb.

Skrócony opis operacji: Tradycyjne praktyki w chowie i hodowli ryb.

Cel operacji: Propagowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 213913.4.

Kwota Wkładu EFMR: 160435.05.

Kod Pocztowy: 26-420.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00039-6521.5-OR0700008/18.


Zakup kompletnego wyposażenia do całodobowego monitoringu ilości i jakości oczyszczonych ścieków odpływających do zalewu Wiślanego 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: „Wodociągi Fromborskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Opomiarowanie przepływu na wyjsciu oczyszczalni Frombork z wpięciem do systemu wizualizacji.

Skrócony opis operacji: Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu.

Cel operacji: Zakup kompletnego wyposażenia do całodobowego monitoringu ilości i jakości oczyszczonych ścieków odpływających do zalewu Wiślanego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 70000.

Kwota Wkładu EFMR: 29750.

Kod Pocztowy: 14-530.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00014-6523.2-SW1410035/17/18.


Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stanisławski Rafał.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup urządzeń i instalacji minimalizującej zużycie wody w hodowli ryb Michałki..

Skrócony opis operacji: Zakup i montaż systemu odzysku ciepła z wód poprodukcyjnych: zbiorniki fermentacyjne. wężownice-wymienniki ciepła. pompa ciepła powietrza-woda. zbiorniki. złoże biologiczne. dmuchawa bocznokanałowa. zbiorniki do hodowli ryb. osadniki płytowe. moduły fotowoltaiczne. stelaże. inwertery..

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 599690.68.

Kwota Wkładu EFMR: 224614.12.

Kod Pocztowy: 12-130.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00004-6521.3.3-OR1400001/18/19.


Zakup mroźni i wyposażenia do smażalni ryb. zakup instalacji fotowoltanicznej oraz stworzenie dwóch sezonowych miejsc pracy. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Chadacz Krzysztof Jan.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Nowe technologie szansą na rozwój firmy Krzysztof Chadacz.

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów. tworzenie miejsc pracy. zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury..

Cel operacji: Zakup mroźni i wyposażenia do smażalni ryb. zakup instalacji fotowoltanicznej oraz stworzenie dwóch sezonowych miejsc pracy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 172496.77.

Kwota Wkładu EFMR: 64472.5.

Kod Pocztowy: 76-032.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00236-6523.2-SW1610384/19.


Promocja oraz propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego rybaków na obszarach pięciu Rybackich Lokalnych Grup Działania poprzez organizacje cyklu imprez kulturalno-promocyjnych. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Darłowska Lokalna Grupa Rybacka w dorzeczu Wieprzy Grabowej i Unieści .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Port and Fish Day..

Skrócony opis operacji: Impreza promocyjna na obszarze nowego basenu rybackiego w Darłowie pokaz plecenia sieci. pokaz filetowania ryb. zespół muzyczny. animacje dla dzieci..

Cel operacji: Promocja oraz propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego rybaków na obszarach pięciu Rybackich Lokalnych Grup Działania poprzez organizacje cyklu imprez kulturalno-promocyjnych..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 20000.

Kwota Wkładu EFMR: 16150.

Kod Pocztowy: 76-150.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.3 Działania z zakresu współpracy.

kod działania: 4.03.2021.

Numer Umowy: 00004-6523.3-SW1600004/18.faworyt 300 sl, bielsko biała śląskie, ocieplenie dachu płaskiego pokrytego papą, tytko krzysztof, kupno działki rolnej 2019, wskazany, warminsko-mazurskie, gim2 łańcut, prędkość wody w instalacji wodociągowej, urzad gminy bieliny, mapa woj wielkopolskiego, gimnazjum w wolicy, agencje nieruchomości płock, bank spółdzielczy w pruszczu gdańskim pruszcz gdański, skorczów, osp otorowo, gielniów, łęczyca miasto, wniosek o paszport bydgoszcz pdf, grunty rolne w dzierzawe, umowa na zastępstwo nauczyciela, kamery biłgoraj…