00113-6523.2-SW1610164/18 Gmina Gościno

By | 13 sierpnia 2014

Utworzenie ściezki rowerowej o długości 134.92m miejsca rekracji i wypoczynku w liczbie 1 sztuka. łączącej się ze ścieżką rowerową Gościno-Dargocice i Gościno – Pobłocie Małe umożliwiającej wyjazd i przejazd rowerzystów z kierunku Dargocice i w drugim kie 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Gościno .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Kształtowanie przestrzeni publicznej sołectwa Gościno poprzez budowę publicznie dostępnej ścieżki rowerowej łączącej się ze ścieżką rowerową Gościno-Dargocice i Gościno – Pobłocie Małe tj. miejsca rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Gościno..

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego..

Cel operacji: Utworzenie ściezki rowerowej o długości 134.92m miejsca rekracji i wypoczynku w liczbie 1 sztuka. łączącej się ze ścieżką rowerową Gościno-Dargocice i Gościno – Pobłocie Małe umożliwiającej wyjazd i przejazd rowerzystów z kierunku Dargocice i w drugim kie.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 118622.82.

Kwota Wkładu EFMR: 40810.2.

Kod Pocztowy: 78-120.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00113-6523.2-SW1610164/18.


Wykorzystanie zasobów i walorów środowiska naturalnego dla rozwoju turystyki poprzez budowę dwóch pomostów pływających.pomostu drewnianego. dwóch wiat drewnianych. budowę i doposażenie placu zabaw. budowę chodnika nad jeziorami oraz w ich otoczeniu na ter 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Brzozie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa dwóch pomostów pływających.pomostu drewnianego. dwóch wiat drewnianych. budowa i doposażenie placu zabaw. budowa chodnika nad jeziorami oraz w ich otoczeniu na terenie Gminy Brzozie..

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Wykorzystanie zasobów i walorów środowiska naturalnego dla rozwoju turystyki poprzez budowę dwóch pomostów pływających.pomostu drewnianego. dwóch wiat drewnianych. budowę i doposażenie placu zabaw. budowę chodnika nad jeziorami oraz w ich otoczeniu na ter.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 422324.52.

Kwota Wkładu EFMR: 254980.45.

Kod Pocztowy: 87-313.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00026-6523.2-SW0210047/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szarek Adam.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

Skrócony opis operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 124990.55.

Kwota Wkładu EFMR: 93742.91.

Kod Pocztowy: 64-980.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00068-6521.5-OR1500060/18.czo, opracowanie tekstu, www.srodaslaska.pl, części krowy, plan nawozowy 2019, pogłowie koni w polsce, wwtablica, dochówek, mające, ciężar objętościowy żelbetu, bezpiecznie na wsi nie ryzykujesz gdy zwierzęta znasz i szanujesz, kamera września, multiklocki, rośliny zbożowe uprawiane w polsce oraz otrzymywane z nich produkty, arabski minister, agencja nieruchomości rolnych w opolu, rogóźno lubelskie, n.a., korzystasz, okres obrachunkowy…