00117-6521.5-OR1200128/18 Firganek Dominik

By | 27 maja 2022

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Firganek Dominik.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe 2.5.

Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb..

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 11919.66.

Kwota Wkładu EFMR: 8939.74.

Kod Pocztowy: 43-512.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00117-6521.5-OR1200128/18.


Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: AR AQUA Sp. z o.o. Sp. komandytowa .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa hali chowu i hodowli ryb łososiowatych w systemie recyrkulacyjnym. budynku socjalno – magazynowego z wiatą. zbiornika kriogenicznego. separatora i laguny wraz z wyposażeniem i infrastrukturą techniczną oraz zakup maszyn. urządzeń oraz środków transportu do ich obsługi.

Skrócony opis operacji: Budowa ośrodka chowu i hodowli wraz z wyposażeniem.

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 7034260.58.

Kwota Wkładu EFMR: 2502465.3.

Kod Pocztowy: 76-015.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00004-6521.3.3-OR1600002/17/18.urząd gminy w kowali, www impers eu, wodorotlenek amonowy, agencja nieruchomości rolnych mikołów, nowe monasterzysko, spis stanu stada świń formularz, praca nowe miasto nad wartą, gazeta farmer, starostwo powiatowe w kolbuszowej, obora z drewna, modernizacja gospodarstw rolnych obszar d, grzegorz lipiński, km szczecinek, nieznane miejsca kujawsko pomorskie, agencja rolna, karta oceny opisowej klasa 2, bilno, piotr przerada, ponoć nie ma na nie rady, dąb szypułkowy rysunek, wybór najkorzystniejszej oferty…