00119-6523.2-SW1610132/18 Baltic Komfort Przemysław Ślepko Przemysław

By | 24 października 2019

Rozwój działalności gospodarczej Baltic Komfort Przemysław Ślepko w Bobolinie poprzez modernizację kawiarni. zakup wyposażenia oraz wzrost zatrudniania o 1 osobę. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Baltic Komfort Przemysław Ślepko Przemysław.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój działalności gospodarczej – Baltic Komfort Przemysław Ślepko. polegający na modernizacji kawiarni w miejscowości Bobolin wraz z zakupem innowacyjnego urządzenia do gier. urządzeń chroniących środowisko oraz wzrost zatrudnienia..

Skrócony opis operacji: 4.2 Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury: 4.2.2 Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działal.

Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej Baltic Komfort Przemysław Ślepko w Bobolinie poprzez modernizację kawiarni. zakup wyposażenia oraz wzrost zatrudniania o 1 osobę..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 240326.87.

Kwota Wkładu EFMR: 79667.95.

Kod Pocztowy: 76-156.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00119-6523.2-SW1610132/18.


Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Skiba Dariusz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa magazynu. zakup maszyn. urządzeń oraz środka transportu w celu poprawy zdrowotności i dobrostanu pstrąga oraz poprawy warunków sanitarno-weterynaryjnych oraz bhp pracowników na obiekcie hodowli w Dąbrówce.

Skrócony opis operacji: Budowa magazynu. zakup maszyn. urządzeń oraz środka transportu w celu poprawy zdrowotności i dobrostanu pstrąga oraz poprawy warunków sanitarno-weterynaryjnych oraz bhp pracowników na obiekcie hodowli w Dąbrówce.

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 919139.07.

Kwota Wkładu EFMR: 344677.14.

Kod Pocztowy: 84-230.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00020-6521.3.1-OR1100017/17/18.


Wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania. zwiększenia potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej. bez zwiększenia obciążenia administracyjnego. 3 – Wspieranie wdrażania WPRyb

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Państwowa Straż Rybacka w Gdańsku .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup trzech samochodów terenowych typu Pick Up z napędem na cztery koła dla potrzeb Państwowej Straży Rybackiej w Gdańsku..

Skrócony opis operacji: Zakup środków kontroli w postaci trzech samochodów terenowych typu Pick Up. z napędem na cztery koła z zabudowaną skrzynią ładunkową. wyposażonych w wyciągarki i hak dla potrzeb przeprowadzania monitoringu i kontroli gospodarki rybackiej na wodach śródlądowych województwa pomorskiego..

Cel operacji: Wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania. zwiększenia potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej. bez zwiększenia obciążenia administracyjnego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 483000.

Kwota Wkładu EFMR: 434700.

Kod Pocztowy: 80-874.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 3 – Wspieranie wdrażania WPRyb.

Numer i nazwa działania: 3.1 Kontrola i egzekwowanie.

kod działania: 3.01.2021.

Numer Umowy: 00009-6522.1.1-OR1100003/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Maśluk Daniel.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w obiekcie Ostrów.

Skrócony opis operacji: Realizacja pakietu I oraz pakietu II wymóg 2.1.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 27088.2.

Kwota Wkładu EFMR: 20316.15.

Kod Pocztowy: 69-220.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00019-6521.5-OR0400012/18.gok nowy żmigród, suzuki sx4 s-cross instrukcja obsługi pdf, sct krzysztof kaczor, szkoła skórcz, arimr rogów, sarnik, kowr wroclaw, kowr legnica, podatek od psa wrocław 2020, grudex lipsko, siłownia własnej roboty, stoisko mięsne aranżacja, zz pw, jemielna…